Inicijativa za angažovanu demokratiju (EDI) organizuje dvodnevnu Konvenciju o angažovanoj demokratiji "Angažuj se, inspiriši, osnaži! Kroz solidarnost do demokratije na Zapadnom Balkanu" koja počinje u četvrtak, 16. septembra, u 9.30 u Beogradu.

Konvencija pruža prostor za razmenu i udruživanje raznolikih perspektiva građana i građanki, i to donošenjem agende koja ispunjava njihove potrebe. Ovaj javni događaj će imati uvodnu funkciju za budući zajednički rad na stvaranju istinski demokratskog i angažovanog regiona, razmenom iskustava, saveta i informacija o aktivnostima, kao i omogućavanjem saradnje na lokalnom i regionalnom nivou.

Podizanjem svesti o najvećim bojaznima, razmenom iskustava i dobrih i efektivnih praksi, Konvencija o angažovanoj demokratiji pod sloganom Angažuj se, inspiriši, osnaži!, omogućiće formiranje nove, nehijerarhijske mreže pojedinaca i organizacija koji sarađuju na regionalnom nivou.

Inicijativa za angažovanu demokratiju (EDI), koju su pokrenuli Evropski fond za Balkan (EFB) i Institut za demokratski angažman Jugoistočne Evrope (IDESE) nastoji da okupi lokalne organizacije, istraživače, socijalna preduzeća i aktivne građane i građanke na Zapadnom Balkanu koji se bave pitanjima demokratizacije, socijalne nepravde i odgovornosti institucija, i da ih podrži u udruživanju i radu na očuvanju i promovisanju vrednosti otvorenih, solidarnih i demokratskih društava.

Organizaciji Konvencije pridružila se i Fondacija Fridrih Ebert Regionalni dijalog Jugoistočna Evropa.