Centar za evropske politike (CEP) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) predstaviće Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu u petak, 28. januara, u 10:00 u Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4, Beograd).

Izveštaj sadrži ocene i nalaze važećeg pravnog okvira, postojećih organizacionih i institucionalnih rešenja i stvarnih prilika u kojim se ostvaruje zaštita prava građana u postupku pred sudom, kao i ostvarivanje drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge.

Svrha ovog izveštaja je da posluži kao nezavisni mehanizam praćenja napretka u pravosudnim reformama posmatrano iz ugla građana i stvarnih uslova za njihov pristup pravdi, koji daje objektivnu ocenu stanja i preporuke za unapređenje, zasnovano na činjenicama i nezavisnim stručnim ocenama, a prema posebno razvijenoj metodologiji.

Uvodna obraćanja:

  • Šenli Pinčoti, vršilać funkcije direktora misije, Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID Srbija
  • Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora, Centar za evropske politike – CEP
  • Katarina Golubović, predsednica, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Izveštaj je proizvod rada 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, i nastao je pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji.

Događaj će biti emitovan preko platforme Zoom i na Fejsbuk stranici Otvorena vrata pravosuđa. Registracija za događaj je na linku.

Foto: Fejsbuk/Otvorena vrata pravosuđa