Beogradski centar za bezbednosnu politku (BCBP) organizuje diskusiju o nalazima istraživanja javnog mnjenja "Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna", u ponedeljak, 31. januara, u 15.00 na platformama Zoom, YouTube i Facebook.

Istraživači BCBP analizirali su stavove građana u nastojanju da odgonetnu uzroke lošeg stanja demokratije u Srbiji i posledice koje građani osećaju usled razaranja svih demokratskih standarda od strane vlasti.

Govoriće, pored ostalih:

  • Predrag Petrović, direktor istraživanja BCBP
  • Srđan Hercigonja, stariji istraživač BCBP

Događaj se organizuje u okviru projekta Zapadnobalkanski bezbednosni barometar u saradnji sa Kosovskim centrom za bezbednosne studije i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju.

Prijave do petka, 28. januara.