Beogradski centar za ljudska prava organizuje konferenciju "Borba protiv torture i drugih oblika zlostavljanja u Srbiji", u petak, 25. marta, u 10.00 u Kući UN u Beogradu (Bulevar Zorana Đinđića 64) i putem ZOOM platforme.

Tema konferencije je sagledavanje stanja u Srbiji u oblasti zabrane torture i drugih oblika zlostavljanja, naročito iz ugla nalaza i preporuka koje su upućene Srbiji u poslednjim izveštajima međunarodnih tela – Komiteta protiv torture UN, Specijalnog izvestioca za torturu i Evropskog komiteta Saveta Evrope za sprečavanje torture i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Govoriće, pored ostalih:

  • Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava
  • Tobias Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Manfred Novak, profesor međunarodnog prava i ljudskih prava, Specijalni izvestilac za torturu UN od 2004. do 2010.
  • Kristijan Loda, Evropski komitet za sprečavanje torture i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
  • Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Prijava na pr@bgcentar.org.rs.