Ambasada Francuske u Beogradu, u okviru francuskog predsedavanja Savetu EU, organizuje predstavljanje Strateškog kompasa za bezbednost i odbranu EU, u četvrtak, 14. aprila, u 10.00 u ambasadi, (Gračanička 2).

Strateški kompas EU, ambiciozni akcioni plan za jačanje bezbednosne i odbrambene politike EU u narednoj deceniji, biće predstavljen uz poseban osvrt na aktuelni bezbednosni i geopolitički kontekst u Evropi i na rat u Ukrajini.

Govoriće:

  • Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji
  • Emanuele Žofre, šef Delegacije EU u Srbiji
  • Uroš Ćemalović, doktor Univerziteta u Strazburu i naučni saradnik Instituta za evropske studije iz Beograda

Strateški kompas je prvi dokument te vrste 27 država članica EU nastao sa ciljem da se ojača njena strateška autonomija i unapredi saradnja sa partnerima kako bi se zaštitile njene vrednosti i interesi, uz jačanje kapaciteta Unije usmerenih na efikasniju zaštitu njenih građana i značajniji doprinos međunarodnom miru i bezbednosti.