Srbija je podigla kvalitet i broj naučnih aktivnosti i radova u poslednjih 10 godina, a sada se nalazi na 46. mestu po produkciji naučnih radova na svetu, izjavio je 1. marta Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Popović je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu najavio da će Ministarstvo prosvete uputiti javni poziv za 1.000 mladih naučnika da uzmu aktivno učešće  u okviru domaćih naučnih institucija kako bi privreda dobila značajan podstrek.

 

"Želimo da bolje i kvalitetnije iskoristimo ozbiljan naučni potencijal koji u zemlji postoji, uprkos prisutnoj inerciji u sistemu. Zato upućujemo javni poziv za 1.000 mladih naučnika da se pridruže našoj ideji i uzmu aktivno učešće", izjavio je državni sekretar Popović na međunarodnoj koferenciji koju organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu  i Dunavski Transnacionalni Program, program EU.

 

"Posle decenije porasta potrošnje i uvoza, koji je okončan 2008. godine, kada je započela svetska ekonomska kriza, Srbija i mnoge druge zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi su morale da revidiraju svoje razvojne strategije, prema investicijama i izvozu. Zbog toga su investicije u fizički i ljudski kapital postale ključne determinante rasta. Glavni proizvod ovog projekta je multidisciplinarni program koji ima za cilj da unapredi nivo znanja i veština koje postoje u društvu vezanih za razvoj projekata koji se odnose na tehnološke i socijalne inovacije. Svedoci smo da inovativnih ideja ima, mogućnosti za finansiranje takođe. Glavno usko grlo za  efektniji razvoj inovacione delatnosti je vezan za nedostatak znanja i praktičnih veština", rekao je prodekan Ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović.

 

Na konferenciji pod nazivom "Prevazilaženje barijera kod upravljanja istraživačkim projektima socijalnih i tehnoloških inovacija u dunavskom regionu” učestvovalo je više od 70 stručnjaka iz čitavog regiona iz oblasti inovacija, nauke i biznisa.

 

Dunavski transnacionalni projekat "Excellence-in-ReSTI: Excellence in researć, social and tećnological innovation project management" je projekat Evropske unije koji uključuje 11 partnera iz devet zemalja u regionu Dunava: Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Češku, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Cilj ovog projekta je uklanjanje nedostataka u znanju i veštinama u upravljanju projektima socijalnih i tehnoloških inovacija u pomenutom regionu.

 

Saopštenje/foto: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu