Ukoliko bi referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje naše zemlje u EU" bio održan sutra, 55% građana Srbije bi zaokružilo "da", pokazali su rezultati najnovije ankete Ministarstva evropskih integracija (MEI), sprovedene u julu 2018. Rezultati su pokazali da je i dalje visok procenat građana koji neće glasati ili koji još uvek nisu sigurni u vezi sa članstvom a iz CEP-a kažu da je reč najčešće o građanima koji su zasićeni dnevnopolitičkim temama, apolitični i ne veruju da bi im članstvo u EU drastično promenilo život.

 

Taj rezultat je napredak u odnosu na rezultate iz februara, kada je podrška iznosila 52%. U Centru za evropske politike (CEP) navode da povećanje podrške pokazuje da građani Srbije veruju da je članstvo u EU najbolji put za ukupan razvoj zemlje i povećanje standarda i kvaliteta života, ali i u iskazanu podršku Evropske unije članstvu Srbije. Iz CEP-a ocenjuju da je ostvaren dobar napredak od juna 2016, kada je podrška bila samo 41%, kao i da je pozitivno to što je, po prvi put od 2009, zabeležen kontinuirani rast podrške članstvu u trajanju od dve godine.

 

"Međutim, moramo imati u vidu da je 2009. godine ova podrška bila 74%, pa trenutni stepen podrške, iako jeste uspeh i pokazuje da idemo u dobrom smeru, znak je da i naša Vlada, ali i EU, mora još puno da radi na komuniciranju koristi koje Srbija i njeni građani imaju od članstva u EU", analizira Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

 

Istraživanje koje je CEP sproveo na istu temu je pokazalo da stariji ljudi, iznad 65 godina, najviše podržavaju EU – među njima, ta podrška iznosi gotovo 60%. Mladi, od 18 do 29 godina su mnogo skeptičniji: samo oko 33% mladih je pozitivno prema ideji članstva. Očekivano, podrška varira i u zavisnosti od stepena obrazovanja – visokoobrazovani su više za EU, niskoobrazovani manje. Rezultati ovih istraživanja pomažu jer prepoznaju prema kojim grupama stanovništva treba da se više usmere informacije o EU i koristi koje možemo imati od članstva.

 

"Važno je i to da su građani prepoznali da je Evropska unija najveći donator u Srbiji", ističe Lazarević. "To znači da je EU napredovala u komunikaciji svojih politika, programa i projekata pomoći Srbiji i da su aktivnosti na približavanju EU svakodnevnom životu građana doprineli pozitivnoj percepciji. Međutim, ne možemo biti previše zadovoljni, jer i dalje veliki broj građana veruje da je najveći donator Rusija, čija je finansijska pomoć Srbiji zanemarljiva, dok 80% ukupne bespovratne pomoći Srbiji dolazi iz EU i zemalja članica", kaže Lazarević.

 

"Ovo je naročito važno, jer slično istraživanjima Ministarstva, i naše istraživanje pokazuje da je ljudima najbitnija ekonomska situacija – ulazak u EU se vidi kao put za bolju budućnost mladih ljudi i više mogućnosti zapošljavanja. Sve ovo je poruka našoj Vladi je da mora više ukazivati na koristi koje Srbija već ima od procesa EU integracija, uključujući i bespovratnu razvojnu pomoć", ističe Lazarevićeva.

 

Rezultati ankete su pokazali da je i dalje visok procenat građana koji neće glasati ili koji još uvek nisu sigurni u vezi sa članstvom. Iz CEP-a kažu da je reč najčešće o građanima koji su zasićeni dnevnopolitičkim temama, apolitični i ne veruju da bi članstvo u EU drastično promenilo ili uticalo na njihove svakodnevne živote. Zajedno čine više od petine građana koji se potencijalno mogu okrenuti na jednu ili na drugu stranu, i naročito je važno da se prema njima usmeri komuniciranje evropskih vrednosti i pozitivnih strana članstva, poručuju iz CEP-a.

 

Saopštenje Centra za evropske politike