Predložene izmene i dopune Zakona o državnim službenicima koje su prošle nedelje usvojene u Skupštini "ulivaju nam nadu da će Vlada u 2019. možda krenuti da rešava jedan od najvećih problema državne uprave: visok stepen politizacije", kaže Vladimir Mihajlović, istraživač u CEP-u i stručnjak za reformu javne uprave.

 


Mihajlović kaže da je ključno rešiti problem zloupotrebe instituta vršioca dužnosti. "Trenutno stanje u kom je 2/3 državnih službenika na položaju u "v.d." stanju je postalo neodrživo. Umesto stručnjaka koji bi trebalo da budu motori pokretači državne uprave, u praksi imamo taoce sistema koji na svaka tri meseca strepe da li će biti žrtvovani zarad nekih političkih dogovora ili će dobiti produženje ugovora na još tri meseca".

 

Zakon koji je Narodna skupština usvojila trebalo bi da onemogući nastavak ove prakse. Ipak, "imajući u vidu da će ovakvim izmenama ministrima biti oduzeta velika diskreciona moć, ostaje nam da vidimo da li će se i na koji način ovo u praksi zaista implementirati", naglašava Mihajlović.

 

Prema rezultatima istraživanja sa WeBER projekta, koji CEP sprovodi u saradnji sa partnerima iz regiona Zapadnog Balkana, Srbija je na najgoroj poziciji u regionu kada je u pitanju pokazatelj "efektivne zaštite pozicije visokog državnog službenika od neželjenog političkog uticaja", sa ocenom 0 na skali od 0 do 5.

 

Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, koja i vodi WeBER projekat, ističe: "WeBER monitoring reforme javne uprave ustanovio je da je 94% postavljenja na najviša radna mesta u državnoj upravi od polovine 2017. do polovine 2018. zapravo bilo postavljanje vršilaca dužnosti. Pored toga, brojna lica postavljena na ovaj način drže se u "v.d." statusu daleko duže nego što zakon predviđa. Ovakva praksa ozbiljno podriva temelje vladavine prava i dovodi do izrazite politizacije na visokom službeničkom nivou, budući da se vršioci dužnosti postavljaju potpuno diskreciono, bez konkursa", kaže Lazarević.

 

"Jedna od glavnih preporuka koje daje naš izveštaj za Srbiju ’PAR Monitor 2017/2018’ poziva Vladu da hitno prekine sa praksom ponovljenih postavljenja vršilaca dužnosti i da počne sa postavljenjima državnih službenika na položaj u skladu sa postojećim zakonskim odredbama", kaže Milena Lazarević, i dodaje: "Tek onda ćemo moći da verujemo da će i novine koje predviđa novi zakon koji je upravo usvojen i zaista biti sprovedene i dati željene efekte, umesto da se pretvore u sopstvenu suprotnost. Neophodno je praćenje implementacije, i tu civilno društvo i mediji imaju ključnu ulogu".

 

Projekat WeBER (Projekat za unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu) je trogodišnji projekat koji od početka 2016. sprovode istraživačke organizacija iz država Zapadnog Balkana u okviru regionalne mreže Think for Europe – TEN, a u saradnji sa European Policy Centre – EPC iz Brisela. Centar za evropske politike – CEP je koordinator projekta. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija.

 

Sapštenje: Centar za evropske politike