Ukoliko bi referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje naše zemlje u EU" bio održan sutra, 55% građana Srbije bi zaokružilo "DA", pokazali su rezultati ankete Ministarstva evropskih integracija (MEI), sprovedene u decembru 2018. Rezultat je nepromenjen u odnosu na rezultate ankete koje je MEI sproveo u julu, kada je podrška takođe iznosila 55%. U Centru za evropske politike (CEP) kažu da rezultati pokazuju da je EU napredovala u komunikaciji svojih politika i programa pomoći Srbiji, kao i da je veća posvećenost Unije ovom regionu faktor koji je doprineo pozitivnoj percepciji.

 

"Građani vide članice Evropske unije kao uređene zemlje, društva u kojima je uspostavljena vladavina prava, i veruju da je put u EU dobar za razvoj, izgradnju institucija i povećanje standarda u Srbiji", kaže Sena Marić, programska menadžerka i viša istraživačica u CEP-u.

 

"Rezultati pokazuju da građani kao najznačajnije izdvajaju one reforme koje utiču na njihovu svakodnevicu – borba protiv korupcije, reforma pravosuđa, zaštita ljudskih prava, reforma zdravstvenog i obrazovnog sistema, zaštita građana – jednom rečju, izgradnja vladavine prava je građanima na prvom mestu. Isto možemo videti i iz rezultata prethodnih istraživanja", dodala je Marić.

 

"Članstvo u Evropskoj uniji donosi i više prilika za bolju budućnost mladih ljudi i više mogućnosti zapošljavanja, pokazali su rezultati ankete. Dakle, oko 70% građana Srbije EU vidi kao priliku da žive u uređenim društvima – bilo to zato što će imati mogućnosti da žive i rade u nekoj od država EU, bilo zbog toga što veruju da će i Srbija dostići te standarde", dodala je Marić.

 

Marić kaže da se ovim šalje jasna poruka državi da je građanima, pre svega, stalo do toga da žive u uređenom društvu. "Ovo treba da bude poruka za naše vlasti da sistemski počnu da radi na ovim pitanjima, ukoliko želimo da izbegnemo masovnu emigraciju radno sposobnog stanovništva kada postanemo članica EU, tj. scenario koji se desio u mnogim državama centralne i istočne Evrope".

 

Iz CEP-a napominju i da EU treba da pojača svoje mehanizme praćenja reformi u oblasti vladavine prava u Srbiji u procesu pristupanja, jer postojeći ne daju dovoljno rezultata. Takođe dodaju da EU treba da pojača i sopstvene mehanizme rešavanja problema u ovom domenu, kako bi zadržala svoju ulogu uzora za Srbiju i druge zemlje kandidate za članstvo. Tako će podrška građana članstvu u EU, koja se već dve i po godine ne smanjuje, nastaviti da raste, kažu u CEP-u.

 

Saopštenje Centra za evropske politike