Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisalo je 5. aprila nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

 

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

 

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

 

1. Кoji sve izazovi i faktori utiču na pristupni proces Srbije?

 

2. Na koji način proces evropske integracije kreira i podupire reformske potencijale Srbije?

 

3. Šta čini privlačnim evropsku ideju, evropski integracioni projekat, društveni i vrednosni model EU?

 

4. Кakve predrasude o evropskoj integraciji Srbije postoje i na koji način bi mogle da budu prevaziđene?

 

5. Кakvoj reformisanoj Evropskoj uniji reformisana Srbija treba da pristupi?

 

Кomisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana i radovi koji ispune kriterijume, biće objavljeni u elektronskom zborniku studentskih radova.

 

Кonkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

 

Rok za slanje radova je 31. maj 2019. godine, a sve informacije o konkursu možete da pronađete na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije (www.mei.gov.rs) ili da zatražite dodatne informacije na e – adresi: office@mei.gov.rs.

 

Saopštenje MEI