U Novom Sadu se od 2. do 4. jula održava Nacionalni strateški dijalog (National Strategic Dialogue) na temu borbe protiv nedozvoljene trgovine u Srbiji. Inicijativu organizuje The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rigths, NVO iz Italije sa sedištem u Sirakuzi koja se već skoro 50 godina bavi borbom protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i zaštitom ljudskih prava u svetu.

 

Učešće u inicijativi uzeće brojni predstavnici najvažnijih nacionalnih institucija uključenih u borbu protiv fenomena nedozvoljene trgovine, a posebno visoki predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva finansija Srbije. Pored toga, skupu će prisustvovati i brojni predstavnici tužilaštva, velika delegacija pripadnika policijskih službi uključenih u borbu protiv organizovanog transnacionalnog kriminala, predstavnici carinskih službi, kao i predstavnici Visokog saveta sudstva.

 

Skup će početi uvodnim pozdravom g. Filipa Muske (Filippo Musca), v.d. generalnog direktora Siracusa International Institute. Prisutne će takođe pozdraviti Ambasador Italije u Srbiji NJ.E. Karlo Lo Kašo (Carlo Lo Cascio), predsednik delegacije za pregovore vezane za poglavlje 23 pri Ministarstvu pravde Srbije Čedomir Backović, zamenik Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić, šef Misije OEBS u Srbiji ambasador Andrea Oricio (Andrea Orizio) i predstavnik Pravosudne akademije Dušan Lekić.

 

Prvenstveni cilj ove inicijative jeste razgovor sa lokalnim organima vlasti o izazovima koje postavlja nedozvoljena trgovina u Srbiji i istovremeno razvijanje novih strategija delovanja u borbi protiv tog fenomena na međunarodnom nivou. Naime, Siracusa International Institute organizuje National Strategic Dialogue u okviru svog projekta pod nazivom"Jačanje borbe protiv nedozvoljene trgovine u Jugoistočnoj Evropi", koji ne obuhvata samo Srbiju već i sve zemlje balkanskog poluostrva. National Strategic Dialogue koji se održava u Novom Sadu jedna je od brojnih inicijativa koje Siracusa International Institute organizuje – ili će organizovati – u svakoj od zemalja uključenih u projekat.

 

U decembru 2018. je u Sirakuzi (Italija) održan prvi međunarodni sastanak u vezi sa projektom koji je okupio brojne predstavnike različitih institucija iz zemalja regiona.

 

Pokrenut 2017, projekat uživa podršku PMI IMPACT, programa kompanije Philip Morris International namenjenog globalnom subvencionisanju inicijativa posvećenih borbi protiv nedozvoljene trgovine i pratećeg kriminala.

 

Za više informacija info@siracusainstitute.org