Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić potpisao je 7. avgusta, u Singapuru Konvenciju Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom.

 

Ilić je istakao da se Srbija, koja je među prvim potpisnicama Singapurske konvencije, pozicionirala kao jedan od pionira u međunarodnoj zajednici koji teži većoj stabilnosti i predvidivosti međunarodnih trgovinskih transakcija.

 

Ilić je dodao da veruje da će potpisivanje Konvencije doprineti ekonomskom osnaživanju Srbije, što će dovesti i do poboljšanja uslova za poslovanje i strana ulaganja.

 

"Konvencija će ohrabriti stranke iz različitih pravnih sistema da češće koriste medijaciju i da osmišljavaju kreativna rešenja koja zadovoljavaju interese obe strane, što će na kraju pozitivno uticati i na odvijanje međunarodne privrede", naglasio je Ilić.

 

Ilić je nakon potpisivanja učestovao i na okruglom stolu  "Izgradnja poverenja, omogućavanje međunarodne trgovine", na kome su predstavnici 17 država potpisnica i pet država i organizacija koje podržavaju potpisivanje Konvencije konstatovali da je potpisivanje tog dokumenta potvrda multilateralizma i vladavine prava u doba kada je takva potvrda od izuzetnog značaja.

 

Singapurska Konvencija o medijaciji predstavlja ključni instrument olakšavanja međunarodne privrede i promocije medijacije kao alternativnog i efikasnog načina rešavanja sporova, obezbeđujući izvršnost sporazuma koje su stranke zaključile u postupku medijacije u svim državama koje su ratifikovale Konvenciju. Očekuje se da će primena Konvencije doprineti bržem, lakšem i jeftinijem rešavanju sporova, jačanju pristupa pravdi i vladavini prava.

 

O značaju ovog međunarodnog instrumenta govori i činjenica da je 46 država na današnjoj svečanosti potpisalo Konvenciju, među kojima su, pored Srbije i Singapura, i SAD, Кina, Turska, Izrael, Crna Gora, Severna Makedonija, Indija, Gruzija, Belorusija, Ukrajina i druge. Na ceremoniji potpisivanja su bili prisutni delegati iz preko 70 država i regionalnih organizacija, uključujući EU, Australiju i Švajcarsku, koji su podržali potpisivanje Konvencije.

 

U sklopu ceremonije potpisivanja organizovana je i Singapurska nedelja medijacije, koja okuplja preko 1.500 delegata, i to visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih međunarodnih organizacija, vodećih međunarodnih medijatora, privrednika, pravnika, ali i predstavnika akademske zajednice i studenata, koji učestvuju u međunarodnom takmičenju iz medijacije.

 

Prednosti medijacije u odnosu na parnicu su uštede troškova, vremena i drugih značajnih resursa, a u odnosu na druge metode rešavanja sporova i to što je postupak potpuno prilagođen potrebama strana, dok fleksibilnost omogućava ne samo iznalaženje kreativnih rešenja, već i da je konačno rešenje uvek u rukama strana.

 

Zbog toga se razvoj medijacije posmatra i od strane indeksa Svetske banke radi formiranja rang liste za uslove poslovanja - "Doing Busineš".

 

Saopštenje Ministarstva pravde Srbije

Foto: Ministarstvo pravde Srbije