Desk Кreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom u Beogradu organizuje dva treninga za finansijsko upravljanje međunarodnim projektima u kulturi 8. i 9. oktobra u Beogradu.

 

Treninzi su namenjeni profesionalcima u kulturi iz javnog i civilnog sektora koji žele da unaprede svoja znanja u pogledu kreiranja i realizacije budžeta evropskih projekata, rukovođenja administracijom i sastavljanja finansijskih izveštaja.

 

Program treninga je zasnovan na uslovima konkursa koji se raspisuju u okviru programa Кreativna Evropa. Kako je priroda administracije i rada u javnom i civilnom sektoru u izvesnom smislu različita, 8. oktobra će biti organizovan trening namenjen zaposlenima u javnim ustanovama kulture a 9. oktobra trening za profesionalce u kulturi koji rade u civilnom sektoru.

 

Prijave su obavezne, a sve informacije o uslovima prijave možete naći na sajtu Deska Кreativna Evropa Srbija.