Većina građana Srbije izveštava da pandemija virusa korona nije drastično promenila njihove navike  korišćenja e-usluga u odnosu na stanje pre izbijanja pandemije, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je Centar za evropske politike (CEP) sproveo od 15. do 30. maja.

"Većina onih koji su koristili e-usluge za vreme pandemije kažu da su ih koristili u istoj ili približnoj meri kao i pre izbijanja pandemije. Suprotno očekivanjima, rezultati pokazuju da zainteresovanost građana za korišćenje e-usluga nije rasla tokom pandemije ni u Srbiji, niti u susednim zemljama", kaže Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

Rezultati istraživanja pokazuju i da je većina građana Srbije zadovoljna korišćenjem usluga i smerom u kojem se kreće digitalizacija javne uprave u Srbiji. Rezultati pokazuju da oko dve trećine građana smatra da je interakcija sa javnom upravom postala jednostavnija u prethodne dve godine, dok približno 70% ispitanika izjavljuje da se smanjilo vreme neophodno za dobijanje javnih usluga. "U odnosu na prethodno istraživanje, koje je sprovedeno krajem 2017. godine, pozitivnija je percepcija građana kada u vezi sa pružanjem i digitalizacijom javnih usluga", kaže Lazarević.

Preko 80% ispitanika smatra da Vlada Srbije ide u pravcu digitalizacije administrativnih usluga, pokazuju rezultati istraživanja. "Zaključujujemo da građani Srbije vide pozitivan trend u domenu digitalizacije, jer više od 70% preferira elektronske usluge u odnosu na to da pribavljaju dokumente fizički. Takođe, građani su svesni da su im dostupne elektronske usluge, i preko 80% njih smatra da su one lake za korišćenje", kaže Lazarević.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.005 ispitanika, u okviru regionalnog projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER2.0) koji finansijski podržava Evropska unija. U projektu učestvuju i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova* i Severne Makedonije, gde su takođe sprovedena ovakva istraživanja.  

Rezultati iz drugih zemalja regiona su slični onima u Srbiji – i u ostalim zemljama je u proseku dve trećine građana zadovoljno javnim uslugama i digitalizacijom. Izuzetak je Bosna i Hercegovina, gde samo jedna trećina ispitanika ima pozitivan stav o javnim uslugama, a manje od polovine primećuje trend ka njihovoj digitalizaciji.

U pogledu mogućnosti za davanje povratnih informacija na kvalitet korišćenja javih usluga, rezultati istraživanja pokazuju da je Srbija u grupi zemalja u kojoj gotovo dve trećine građana smatra da imaju tu mogućnost, dok, s druge strane, u Albaniji i Bosni i Hercegovini to smatra manje od trećine građana. "Što se tiče istraživanja u Srbiji, ovo predstavlja značajan rast, jer je u 2017. tek jedna trećina građana koji koriste javne usluge izjavilo da imaju mogućnost da daju povratnu informaciju na kvalitet ovih usluga", kaže Lazarević.

Saopštenje CEP