Nemačka će nastaviti da pruža snažnu podršku Srbiji u procesu reintegracije povratnika i ranjivih kategorija lokalnog stanovništva, kao i u unapređenju i modernizaciji rada državnih institucija koji se bave temom povratka i reintegracijom, najvažniji je zaključak onlajn konferencije "RE:Integrate - povratak i (re)integracija: izazovi tokom COVID-19 epidemije", koju je 17. novembra organizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Konferencija je održana u organizaciji Globalnog programa "Migracije za razvoj" koji kao deo šire inicijative pod nazivom "Povratak u nove šanse" po nalogu Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke u Srbiji sprovodi GIZ već četiri godine. Iako su uslovi za reintegraciju povratnika značajno otežani u uslovima pandemije, GIZ je, zajedno sa partnerima u državnim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou i brojnim organizacijama civilnog društva, pružio i hitnu humanitarnu pomoć povratnicima i najugroženijim kategorijama lokalnog stanovništva i nastavio da organizuje ostale vidove podrške za njih tokom cele godine.

Konferenciju su otvorili prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije i Dorotea Gizelman, zamenica ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji.

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakla je da je Stratеgija o еkonomskim migracijama za pеriod 2021 - 2027. godinе, kojom sе po prvi put u Rеpublici Srbiji urеđujе oblast еkonomskih migracija, usvojеna u februaru 2020.

Ona je naglasila da se Stratеgijom žеle da stvore bolji privrеdni i društvеni ambijеnt kojim ćе sе usporiti odlazak radno sposobnog stanovništva, ojačati vеzе sa dijasporom, podstaći povratnе i cirkularnе migracijе, ali i privući strane državljanе različitih obrazovnih profila.

Ministarka je dodala da je potrebno izgraditi sistem prikupljanja podataka o povratnicima kako bi se izgradili programi podrške. Ona se zahvalila Saveznoj Republici Nemačkoj i GIZ-u na podršci koju pruža godinama unazad, pomaže razvoj Srbije i jedan je od najvećih donatora.

Dorotea Gizelman, zamenica ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji istakla je da istraživanja pokazuju da 71% mladih ljudi sa Zapadnog Balkana napušta svoje zemlje jer nemaju jasnu perspetkivu da nađu posao, zaposlenje. Kao razlog napuštanja, mladi često navode i nedostatak mogućnosti za dalje obrazovanje.

Nemačka je blizak partner Srbiji i podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i nastaviće da pruža podršku Srbiji, istakla je Gizelman.

Tokom ove godine, zahvaljujući aktivnostima GIZ-a, velikom broju povratnika i najugroženijim kategorijama lokalnog stanovništva podeljena je humanitarna pomoć, podeljena su sredstva za dezinfekciiju korisnicima i partnerima, a dodatno partnerima obezbeđena podrška u opremi. Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK), koji u okviru programa "Migracije za razvoj" u Srbiji pruža savetodavnu podršku i druge konkretne mere pomoći povratnicima, nastavio je da radi i tokom pandemije u onlajn formatu, omogućavajući neometano korisnicima sve usluge.

Samo tokom ove godine DIMAK je pružio preko 8900 različitih mera podrške korisnicima.

Partnerima na programu, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pružena je pomoć u opremi i softveru za rad na daljinu.

Daniela Funke, direktorka GIZ Srbija naglasila je da je veoma važno, da je pored saradnje sa državnim insitucijama, uspostavljena saradnja i sa oko 40 nevladinih organizacija u Srbiji koje imaju kapacitete da rade sa populacijom povratnika, da kreiraju manja partnerstva koja su bitna za ekonomsku integraciju, kao i sa privatnim sektorom. "Ta saradnja je to što ovaj program čini uspešnim u Srbiji", istakla je Funke.

Srbija je jedna od 13 zemalja u kojima se realizuje Globalni program "Migracije za razvoj", kao deo šire inicijative pod nazivom "Povratak u nove šanse", koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj. Direktna pomoć pruža se, ne samo povratnicima u Srbiju već i lokalnom stanovništvu.

Od 2017. do danas pruženo je više od 100.000 različitih mera podrške, od čega se više od 12.000 mera socijalne i ekonomske reintegracije odnose na povratnike iz Nemačke koji se součavaju sa brojnim izazovima, od uključivanja na tržište rada i obrazovni sistem, do pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama.

Na dva tematska panela govorili su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i Komesarijata za izbeglice i migracije. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika, predstavnika međunarodnih organizacija, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Saopštenje Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ)

Foto: Beta/Ministarstvo za rad, zaposljavanje, boracka i socijalna pitanja