Pristupanje Srbije Evropskoj uniji je već duže vreme u ozbiljnim problemima koje je sve teže ignorisati. Inače sporo otvaranje poglavlja sada stoji u mestu – više od godinu dana, Srbija nije otvorila nijedno poglavlje. Trenutna situacija, u kojoj se nalaze sve zemlje u regionu, je veoma zabrinjavajuća, kažu u Centru za evropske politike (CEP).

"Obe strane su zapravo već duže svesne da se pravila procesa pristupanja zemalja regiona moraju menjati jer trenutna ne funkcionišu", kaže Sena Marić, viša istraživačica u CEP-u. "Zato je EU i usvojila revidiranu metodologiju početkom 2020. godine. Međutim, uprkos tome, ovu godinu završavamo istim ishodom", kaže Marić.

Marić smatra kako je krivica za trenutno stanje „"na obe strane". "Nedavna blokada Bugarske da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom je poslednji u nizu slučajeva zloupotrebe procesa pristupanja nametanjem bilateralnih pitanja, koje nemaju veze sa samim pristupanjem. Kada se ovako nešto dešava, nije ni čudo da građani imaju sve manje simpatija prema EU, a lideri manje volje za sprovođenjem zahtevnih reformi, jer ne očekuju da će za rezultate biti nagrađeni. Zato države ostaju zarobljene, okreću se trećim akterima, sa sve jačim i jačim utiskom da ih EU namerno 'drži' u takvoj poziciji i da od članstva – nema ništa".

Marić dodaje da, dokle god bude potrebna jednoglasna odluka svih zemalja članica EU za svaku fazu procesa pristupanja, izgledi regiona neizvesni.

Sa još pet organizacija zemalja regiona, okupljenih u Think for Europe mreži (TEN), CEP je izašao sa predlozima kako da se "izađe iz ćorsokaka" i nastavi put zemalja regiona ka EU.

"Naši predlozi se pre svega tiču toga kako najbolje iskoristiti revidiranu metodologiju i Ekonomski i investicioni plan, kojim je EU predvidela 9 milijardi EUR bespovratne pomoći za zemlje regiona", kaže Marić.

Kada je u pitanju potonje, Marić kaže da je ključno da od tog novca koristi osete građani u regionu, i da ne završi u rukama korumpiranih političkih elita. Zato, u trošenje ovih sredstava treba da bude uključen i Evropski javni tužilac, kao kontrolor, a treba kreirati i specijalne revizije, imajući u vidu problem rasprostranjene korupcije u regionu, predlozi su organizacija iz regiona.

"Plan predviđa uslovljenost finansijske pomoći napretkom u vladavini prava. Međutim, naš strah je da je iznos navedene pomoći nedovoljan da odvrati države regiona od ekonomskih aranžmana sa drugim akterima, poput Kine, koji donose kratkoročne političke poene. Pored toga, česta neodređenost zahteva EU i njihova neprilagođenost i nerazumevanje specifičnosti svake zemlje je takođe jedan od 'krivaca' za slab napredak u nekim poglavljima, a ovo naročito važi za poglavlja koja se tiču vladavine prava".

"Naravno, zemlja koja želi da pristupi je dužna da reforme sprovede, i nije kriva EU ukoliko se te reforme ne sprovode. Međutim, merila za ispunjenje zahteva često nisu bila dovoljno jasna, konkretna, predvidljiva, niti su sadržala rokove i posledice (ne)ispunjenja", kaže Marić.

S tim u vezi, državama treba da bude očigledno šta će biti nagrada a šta kazna ("štap" i "šargarepa" pristup) u slučaju odstupanja od svake reforme.

"Jasnoća očekivanja bi pomogla i da javnost vrši dodatni pritisak na vlast da ispuni zadatke", dodaje Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

Lazarević kaže i da je potrebno više uključiti civilno društvo u međuvladine konferencije, koje su sada strogo zatvorene i uključuju samo predstavnike vlade zemlje kandidata i predstavnike Evropske komisije.

"Naš predlog je da na ovim konferencijama učestvuju i predstavnici drugih grana vlasti, civilnog društva i privrede - članstvo u EU pitanje koje se tiče čitavog društva, a ne samo nosilaca izvršne vlasti. Učešće šireg društva kroz inkluzivni dijalog bi doprineo povećanju odgovornosti svih uključenih aktera i na taj način pomogao ubrzanju i kvalitetu procesa pristupanja", kaže Lazarević.

"Takođe, naš predlog je i da se zemlje regiona, u nekom formatu uključe i u Konferenciju o budućnosti Evrope – tim potezom bi EU zaista pokazala da je posvećena ovom regionu, što je neophodno, jer ukoliko bude samo sedela skrštenih ruku čekajući da je region impresionira – od toga nema ništa", kaže Lazarević.

Diskusioni papir sa detaljnijim preporukama je u celosti dostupan ovde.

Saopštenje CEP-a