Izgradnja nove Univerzitetske dečje bolnice Tiršova 2 počela je u oktobru u Beogradu, a završetak radova se očekuje do 2025. godine. Rušenje zgrade na lokaciji buduće zgrade Univerzitetske dečjeklinike, popularno poznate kao Tiršova 2, počelo je u novembru 2020. godine, čime je otpočela projektna investicija vredna 117,2 miliona evra. Ukupna vrednost građevinskih radova procenjena je na oko 95 miliona evra, a ostatak novca biće usmeren na nabavku opreme.

Kompleks će se prostirati na više od 57.000 m2, od čega je 36.000 m2 predviđeno za medicinski prostor sa osam najsavremenijih operacionih sala. Preostalih 21.000 m2 predviđeno je za garažu sa 550 parking mesta, namenjenih zaposlenima i pacijentima. Kompleks je projektovan za ukupno 286 bolničkih kreveta, od kojih je 37 na intenzivnoj nezi, a koji će biti raspoređeni u 154 sobe. Zgrada će imati zbirno 11 spratova: 3 podzemna sprata garažnog prostora, 2 podruma, prizemlje i 5 spratova.

Lokacija nove dečje klinike nalaziće se u okviru Kliničkog centra Srbije, u delu duž autoputa i u neposrednoj blizini postojeće zgrade ove specijalizovane institucije. Bolnica će imati direktan pristup sa autoputa.

Buduća bolnica će imati za cilj najnoviji napredak u medicinskoj nauci i praksi – sofisticiranije dijagnostičke procedure, minimalno invazivne tehnologije za dijagnostiku i lečenje, sigurnije i preciznije hirurške tehnologije, robotsku hirurgiju, efikasnije praćenje pacijenata, nove vidove dijagnostike i terapije, uključujući one vezane za genetska istraživanja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su delom iz donacije EU u ukupnoj vrednosti od 35,7 miliona evra. Druga tranša se obezbeđuje kroz kredit Razvojne banke Saveta Evrope (CEB). Ovo je jedna od najvećih donacija koje je EU odobrila za projekte van sektora transporta i energetike. Stoga ovaj projekat predstavlja značajan doprinos Evropske unije bezbednosti i zdravlju dece u Srbiji.

Osnovne informacije o podršci EU u zdravstvu:

EU je u protekle dve decenije opremila bolnice, laboratorije, zavode za javno zdravlje i centre za transfuziju krvi i obezbedila ukupno 284 kompletno opremljena ambulantna vozila za zdravstvene centre širom Srbije, od kojih su 122 opremljena respiratorima, ključnim u borbi protiv kovida 19. EU je generalno podržala celokupnu zdravstvenu mrežu Srbije: preko Evropske investicione banke – banke EU – sredstva u iznosu od 250 miliona evra iskorišćena su za rekonstrukciju i izgradnju 20 velikih  bolnica širom Srbije, uključujući Institut "Torlak", kao i četiri Univerzitetsko-klinička centra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, koji su ključni u borbi protiv korona virusa. Zahvaljujući pomoći EU, milioni građana Srbije imaju bolju i moderniju medicinsku negu širom Srbije.

Saopštenje EU info mreže

Foto: Beta