Koledž komesara odlučio je da registruje evropsku građansku inicijativu "Jedi izvorno! Skini masku sa hrane" (Eat ORIGINal! Unmask your food). Prikupljanje potpisa građana EU počeće 2. oktobra.

 

Cilj predložene inicijative je da se uvedu obavezne oznake porekla za sve prehrambene proizvode kako bi se sprečile prevare, zaštitilo javno zdravlje i garantovalo pravo potrošača da budu informisani, saopštila je Evropska komisija.

Instrument Evropske građanske inicijative (ECI) uspostavljen je Lisabonskim ugovorom i pokrenut u aprilu 2012. ECI, nakon što bude formalno registrovana, omogućava građanima da traže od Komisije nove propise na nivou EU u oblastima u kojima EK ima moć da to uradi uz uslov da prikupe milion potpisa iz najmanje četvrtine članica EU. Uslov za prihvatanje inicijative, kako je predviđeno Uredbom o ECI, jeste da su predložene mere u okviru ovlašćenja EK da predloži pravni akt koji nije uvredljiv, podložan zloupotrebi, neshvatljiv ili očigledno suprotan vrednostima EU.

 

Odluka Komisije odnosi se na pravnu prihvatljivost predloga. Komisija u ovoj fazi nije analiziala suštinu predloga.

 

Inicijativa će biti zvanično registrovana 2. oktobra, kada organizatori počinju proces prikupljanja potpisa građana koji će trajati godinu dana.

 

Ako inicijativa u tom roku dobije milion potpisa podrške iz najmanje sedam članica EU, Komisija će imati rok od tri meseca da reaguje. Komisija može da odluči da sledi ili ne inicijativu, što će u oba slučaja morati da obrazloži.

 

Trenutno se u EU skupljaju potpisi za četiri građanske inicijative.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta