Pesak prikupljen iz kofera turista kada odlaze sa Sardinije vraća se tamo gde mu je mesto - na obale italijanskog ostrva.