Na ugostiteljske usluge u restoranima, kafeima, kantinama... domaćinstva u EU potrošila su više od 600 milijardi evra, što odgovara 3,8% BDP EU.

Troškovi za ugostiteljske usluge predstavljali su 7% ukupne potrošnje domaćinstava u 2018. godini, objavio je Eurostat.

Udeo rashoda za ugostiteljske usluge u ukupnoj potošnji domaćinstava bio je najveći u Irskoj (14,4%) a slede Španija (13%), Malta (12,6%) i Grčka (12,4%).

S druge strane, izdvajanja za ugostiteljske usluge bila su najmanja u Rumuniji (1,9% ukupne potrošnje domaćinstava), Poljskoj (3%) i Litvaniji (3,4%).

Između 2008. i 2018. udeo potrošnje za te usluge u ukupnoj potrošnji domaćinstava povećan je u većini članica pri čemu najviše na Malti - sa 8,2% na 12,6%, odnosno za 4,4 procentna poena. Slede Irska sa rastom od 2,9 procentnih poena i Mađarska sa 2,5.

Istovremeno je udeo troškova za ugostiteljske usluge u ukupnoj potrošnji domaćinstava u posmatranom periodu pao u četiri članice - u Rumuniji za jedan procentni poen a u Španiji, Slovačkoj i Britaniji za nešto manje od toga. U Luksemburgu je ta potrošnja stagnirala, pokazuju podaci Evropske statističke službe.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com