U evropskim državama je 2019. godine radilo više od 6,1 miliona programera, a samo tokom te godine broj programera porastao je za oko 400.000, prema podacima istraživanja o stanju evropske tehnologije (State of European Tech) objavljenom povodom Međunarodnog dana programera, koji se obeležava 12. septembra. Srpska IT industrija izdvaja se po tome što žene čine između 15 i 20% softverskih inženjera.

Filip Gort iz beogradske kancelarije digitalne agencije Namics, navodi da ne postoje tačni podaci o broju programera na srpskom IT tržištu, ali da je, prema poslednjoj analizi "State of European Tech", Srbija rangirana u grupi država koje imaju do 85.000 programera.

"Prilikom interpretacije ovog istraživanja treba uzeti u obzir da nije istaknuto koja je metodologija korišćena zbog čega bi, za preciznije podatke o broju programera, trebalo pogledati i druge analize. Na primer, Statistički godišnjak Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da je u Srbiji oko 64.000 ljudi zaposleno u sektoru informisanja i komunikacija, ali treba imati na umu da tu ne govorimo samo o programerima", napominje Gort.

Osim po nivou znanja, veštinama i ekspertizi programera, srpska IT industrija izdvaja se i po broju žena softverskih inženjera, navodi se u saopštenju agencije Namics. Prema proceni Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija procenat žena u srpskom IT sektoru je između 15 i 20%.

"Analiza organizacije Evropljanke u tehnologiji pokazala je da Južna i Istočna Evropa prednjače kad je u pitanju broj zaposlenih žena inženjera, a rezultati različitih istraživanja pokazuju da je takva situacija i u Srbiji. Konkretno, Namics to može potvrditi na primeru beogradske kancelarije u kojoj radi oko 50% žena programera", ističe Filip Gort.

Analiza "State of European Tech" pokazuje da je broj programera u državama Evrope porastao za oko 400.000 tokom samo jedne godine, a tome u prilog ide i podatak evropske agencije za statistiku Eurostat da se evropska IT industrija razvija pet puta brže neko ostatak ekonomije u Evropi.

"Programiranje postaje sve zastupljenija veština i velika je verovatnoća da će, sa razvojem tehnologije i širenjem njene upotrebe, rasti i potrebe za softverskim inženjerima. Verovatnoća je da će u budućnosti svaki čovek znati makar osnove programiranja. Zbog toga ne treba da nas čude podaci o velikom broju programera", objašnjava Gort.

Međunarodni dan programera ustanovljen je 2009. u Rusiji gde je i zvanično priznat kao praznik. Od tada se obeležava svakog 256. dana u godini zato što broj 256 označava količinu različitih vrednosti koje se mogu predstaviti 8-bitnim bajtom (najmanjom jedinicom za predstavljanje podataka na računaru). Međunarodni dan programera obeležava se 12. septembra u prestupnoj, a 13. septembra u prostoj godini.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com