U članicama Evropske unije živi 23 miliona građana trećih zemalja, a Luksemburg je zemlja sa najvećim procentom stanovnika koji nisu njegovi državljani.

Prema podacima evropske agencije za statistiku Eurostat, 1. januara 2020. godine građani zemalja koje nisu članice EU činili su 5,1% stanovništva Unije.

Takođe, 13,5 miliona ljudi koji žive u nekoj od članica imaju državljanstvo druge članice EU, što predstavlja 3% stanovništva EU.

Najveći udeo nedržavljana ima Luksemburg, a najmanji Poljska i Rumunija.

Strani državljani čine 47% stanovnika Luksemburga, od toga su 39% građani druge članice EU.

Veliki udeo stranih državljana, više od 10% stanovništva, imaju i Malta, Kipar, Austrija, Estonija, Letonija, Irska, Nemačka, Belgija i Španija.

Najveći procenat državljana zemalja izvan EU imaju Estonija (14%) i Letonija (13%). U njima, s druge strane, gotovo da i ne žive državljani drugih članica EU.

U Poljskoj i Rumuniji, strani državljani čine manje od 1% stanovništva.

U većini zemalja strani državljani su najvećim delom građani trećih zemalja. Jedino u Luksemburgu, Belgiji, Irskoj, Austriji i Slovačkoj više ima onih koji su državljani drugih članica EU.

Izvor: Eurostat

Foto: Pixabay.com