Politika EU koja se odnosi na državnu pomoć treba da spreči zemlje članice da štite ili promovišu svoja preduzeća na štetu konkurencije u okviru EU. Glavni cilj je da se obezbedi neometano jedinstveno tržište EU, kao i da se poveća konkurentnost. Deset članica koje su ušle u EU 2004. godine, moraju da usaglase domaće sa postojećim zakonima u EU (acquis regulativa), ali su tokom pregovora dogovoreni određeni prelazni periodi u kojima to treba da se desi.