Može se očekivati da Bugarska tokom pregovora Srbije o pristupanju EU iznese zahteve u pogledu položaja bugarske manjine u Srbiji, navodi se u Studiji praktične politike Bugari u Srbiji, koju su objavili ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). U izveštaju je ocenjeno da su Bugari jedna od najbolje integrisanih nacionalnih manjina u Srbiji i da uživaju prava i političku snagu srazmerno svom udelu u stanovništvu. Ipak, problemi u ostvarivanju prava postoje, posebno u oblasti obrazovanja, informisanja i kulture, i pre svega se odnose na količinu raspoloživog novca. Ističe se da postoji i nasleđe prošlosti, kako u tretmanu bugarske nacionalne manjine, tako i u državnim odnosima. Studija praktične politike, urađena na osnovu dostupnih informacija i terenskog istrazivanja u 2013, u celini je postavljena na portal Euraktiv Srbija na srpskom i engleskom jeziku i otvorena je za komentare. 

 

Izvor: ISAC fond

 

 

Studija praktične politike dostupna je na kraju ove stranice u PDF formatu.


Čitaoci zainteresovani za učešće u javnoj diskusiji mogu da ostave komentare na tekst klikom na opciju Pošaljite komentar koja se nalazi na dnu članka i na taj način konstruktivno doprinesu unapređenju kvaliteta ovog teksta. Komentari će takođe biti objavljivani na ovoj stranici.