Perspektiva članstva u EU možda više nije dovoljna da osigura bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana i EU mora da potisne rusku propagandu i bolje "prikaže" svoje angažovanje i uticaj svog prisustva u regionu, smatra Graham Votson. U autorskom tekstu za EURACTIV.com Votson ukazuje i da je podrška pristupanju EU u regionu podložna eroziji.

 

Autor: Graham Votson (Graham Watson) je član Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) i savetnik konsultantske firme APCO. Evroposlanik je bio od 1994. do 2014. Predvodio je grupu liberalnih demokrata u Evropskom parlamentu od 2002. do 2009. i predsedavao ALDE od 2011. do 2015.

 

Posleratni mir u Zapadnoj Evropi sada je u opasnosti zbog geopolitike a nasleđe mira ne može se obezbediti traženjem skloništa u nacionalnim okvirima.

 

U odgovoru na pretnje spolja, tendencija članica EU je da se drže zajedno. Nedavni slučaj trovanja ruskog dvostrukog agenta u Solsberiju naglasio je značaj saradnje i diplomatije za stabilnost i bezbednost EU. U tom slučaju zemlja koja napušta EU - Britanija, ukazala je na značaj Unije.

 

Istovremeno ne treba biti teoretičar zavere, da bi se registrovalo sve očiglednije prisustvo Rusije na pragu EU.

 

Danas se Rusija takmiči sa EU za ulogu na Zapadnom Balkanu, aktivna je čak i u članicama EU u regionu, gradeći uticaj na bliskim istorijskim i kulturnim vezama i koristeći političke i ekonomske teškoće da proširi svoj uticaj. Domet Rusije registruje se od Tiraspola (Moldavija) do Tirane.

 

Moskovsko mešanje funkcioniše. Podrška javnosti za pristupanje EU u regionu je u padu. Kao što je šefica evropske diplomatije Federika Mogerini rekla u martu 2017, politička nestabilnost u zemljama  Zapadnog Balkana može da dovede do toga da region postane šahovska tabla za geopolitčku konfrotaciju između Rusije i Zapada.

 

Zato je dobro što je trenutno predsedavajuća EU balkanska zemlja. Bugarska je vratila Zapadni Balkan na agendu EU. I, nakon dužeg perioda "zamora od proširenja", u Briselu je obnovljena svest o potrebi da odgovori na evropske ambicije žrtava poslednjeg oružanog sukoba na kontinentu.

 

(Žan-Klod) Junker je 2014. u govoru kada je stupao na dužnost (predsednika Evropske komisije) odbacio mogućnost proširenja EU za vreme mandata njegove Komisije i naglasio osećaj "umora od proširenja".

 

Sada u programu predsedavanja EU Bugarska insistira na proširenju EU kao ključnom prioritetu. Bugarska je najavila da će njeno predsedavanje biti balkansko predsedavanje i da će raditi na pružanju jasne evropske perspektive Zapadnom Balkanu. Postoje akcioni planovi za svaku zemlju, bez nerealnih očekivanja, ali sa konkretnim koracima.

 

Ključni elemenat tog procesa je dijalog i zato bugarsko predsedavanje organizuje neformalni samit šefova država i vlada u maju. Tako će se 15 godina posle samita u Solunu šest lidera Zapadnog Balkana sresti sa liderima EU, ovaj put u Sofiji.

 

Za Bugarsku je integracija Balkana veoma značajna - zbog investicionih prilika, radne snage i povezanosti, ali i radi poštovanja obećanja o napretku na putu u EU. Bugarska je svesna i značaja regiona za evropsku stabilnost.

 

Kako će pokazati izveštaji o napretku (na putu ka EU), koji treba da budu objavljeni 17. aprila, podrška članstvu u EU na Zapadnom Balkanu ostaje snažna ali i podložna eroziji. Podrška je najjača u Albaniji, koja je napravila iskorak od prošlosti i beleži dobar rezultat u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.

 

Nacionalna strategija borbe protiv nasilnog ekstremizma Albanije urađena je da dopuni Inicijativu EU za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu. Ipak, neki se pitaju da li će ta zemlja dobiti zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu u EU.

 

Perspektiva članstva možda više nije dovoljna za Zapadni Balkan. EU treba da potisne rusku propagandu, bolje "reklamira" svoje angažovanje, kao i uticaj svog prisustva u regionu.

 

Votson smatra da EU treba da shvati da tih šest zemalja ima samo 18 miliona stanovnika i da ekonomska integracija ne treba da se odvaja od bezbednosne agende. Potreban je novi, pouzdaniji pristup.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Evropski savet