U samo dve godine svet se suočio sa drugim masivnim poremećajem koji pogađa sve glavne sektore. Globalna privreda je na raskrsnici, u borbi da opstane i da se u veoma kratkom vremenskom periodu prilagodi još jednom ogromnom ekonomskom šoku. Potrebno je naći nova rešenja za suzbijanje energetske krize, a istovremeno nastaviti sa borbom protiv klimatskih promena, oporavkom od pandemije kovida-19 i smanjenjem socijalnih nejednakosti.

Potpredsednica Evropske investicione banke zadužena za Zapadni Balkan Liljana Pavlova

Da bi se omogućio brz odgovor na konkretne potrebe zajednica i regiona širom sveta, EIB je početkom 2022. godine pokrenula svoj novi ogranak – EIB Global. U pitanju je više od nove organizacione strukture; to je pre svega sredstvo za ubrzavanje šire transformacije globalne privrede u pravcu inkluzivnijih i održivijih modela. Njegovi prioriteti podrazumevaju obezbeđivanje jednakih mogućnosti za sve, povećanje efikasnosti korišćenja resursa i kontrolu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ti ambiciozni ciljevi iziskuju znatnu finansijsku podršku, zajedno sa tehničkom ekspertizom, za razvoj novi projekata i povećanje uticaja investicija Evropske unije.

EIB Global teži da postane inkubator znanja i iskustva u klimatskom finansiranju i novim vidovima saradnje u okviru inicijative Tim Evropa koji se rukovode politikama EU. I Zapadni Balkan će imati benefite od ojačanih lokalnih timova EIB-a na terenu, koji će zajedno sa Evropskom komisijom raditi na realizaciji ključnih projekata u okviru inicijative Global Getaway i Ekonomsko-investicionog plana za region.

Projekti velikog uticaja kao odgovor na najteže izazove

Od 2020. godine EIB je za Zapadni Balkan obezbedila 1,7 milijardi evra u okviru odgovora Tima Evropa na pandemiju kovida-19, kako bi ubrzala oporavak i održivi razvoj. Investicije banke EU tokom poslednje dve godine omogućiće pristup vodi za piće i sanitarnim uslugama za više od 1,5 miliona ljudi. Preko 1.500 škola u Srbiji dobiće digitalnu opremu i obuku za digitalne veštine. Izgradnja glavnog gasovoda duž trasa u Srbiji i Severnoj Makedoniji pomoći će regionu u diversifikaciji i sigurnosti snabdevanja energijom. Nova ulaganja dovešće do daljih unapređenja digitalne i vodne infrastrukture, saobraćaja i energetike.

Uz povećanu podršku koju će omogućiti EIB Global, nadamo se da ćemo još više doprineti boljim uslovima života širom regiona. U okviru projekta "EU za Zelenu agendu u Srbiji", lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća i kompanije u privatnom sektoru moći će da dobiju mentorstvo, tehničku podršku i sufinansiranje za svoje ideje iz oblasti klimatskih promena, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Ova inicijativa se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, UNDP i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

To je upravo model partnerstava kakav EIB Global teži da uspostavi. On je odraz naše predane podrške sigurnosti i održivom načinu života, uvođenju klimatskih mera, inkluzivnih mogućnosti, inovativnih finansijskih instrumenata i tehničke pomoći. Banka EU prisutna je na Zapadnom Balkanu više od četiri decenije i ponosna je na svoja postignuća. Samo u poslednjoj deceniji u region smo investirali gotovo 9,5 milijardi evra. Međutim, moramo učiniti još više. EIB Global je dokaz naše rešenosti da u ova krizna vremena povećamo svoju pomoć.