{prioritet:1}{datum: 27.06.2018}{org: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert}{mesto: Beograd}Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Fondacija Fridrih Ebert organizuju međunarodnu konferenciju "Berlinski proces – šta dalje?", u sredu, 27. juna, u 10.00 u konferencijskoj sali "Salvador Dali" kongresnog centra Envoy (Gospodar Jevremova 47, Beograd).

 

Berlinski proces je pokrenut 2014. kao odgovor na najavljenu pauzu u otvaranju EU prema novim zemljama članicama. Osmišljen je da nastavi s radom na nekim zadacima proširenja, ali na specifičan način i u ograničenom broju oblasti.

 

Pored ostalih, govoriće:

 

  • Suzana Grubješić, generalna sekretarka EPuS

 

  • Ursula Koh Laugvic, direktorka beogradske kancelarije Fondacije Fridrih Ebert

 

  • Mateo Bonomi, istraživač, Institut za istraživanja civilizacijskog dijaloga, Berlin

 

  • Ana Marjanović Rudan, programska savetnica, Evropski fond za Balkan, Beograd

 

Godišnji samiti "zapadnobalkanske šestorke", uz učešće nekoliko država članica EU i sa sve vidljivijim prisustvom Komisije i Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), doneli su novu dinamiku usporenom procesu proširenja. Regionalni lideri su podstaknuti da intenziviraju saradnju i rad na usvajanju pravnih tekovina i određenih sektorskih politika EU.

 

U 2018. godini, inovirana strategija proširenja EU iz februara (Kredibilna perspektiva proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu) uključila je veliki deo agende Berlinskog procesa i mehanizme koji su u okviru njega razvijeni. Da li je Berlinski proces i dalje potreban kao izvor korisnih podsticaja za proces proširenja? Da li je postao glavna okosnica regionalne saradnje koja je objedinila dosadašnje napore različitih regionalnih inicijativa? Cilj ove konferencije je da se dobiju odgovori na ova pitanja, a naročito na pitanje: šta je dalje moguće uraditi u ovom specifičnom formatu?