{prioritet:1}{datum: 16.05.2019}{org: BOŠ}{mesto: Beograd}Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuje info sesiju povodom predstavljanja Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru projekta WeB4YE, u četvrtak, 16. maja, u 12.00 u EU info centru (Kralja Milana 7, Beograd).

 

Projekat WeB4YES (Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih) za cilj ima unapređivanje politika zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou.

 

Stope nezaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu su zabrinjavajuće visoke i među najvišima na svetu. One variraju od 31,7% u Crnoj Gori, 31,9% u Albaniji i Srbiji do 45,8% u Bosni i Hercegovini, 46,7% u Severnoj Makedoniji i 52,7% na Kosovu (2017).

 

Kroz Poziv se nastoji da se ojačaju kapaciteti organizacija civilnog društva, sa Zapadnog Balkana, kako bi efikasnije sprovodile kampanje javnog zagovaranja koje za cilj imaju veće zapošljavanje mladih, zapošljivost i preduzetništvo.

 

Pored toga, putem Poziva se podstiču organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana da sarađuju u osmišljavanju i implementaciji inovativnih pristupa usmerenih na zapošljivost i zapošljavanje mladih.

 

Maksimalan iznos budžeta za pojedinačni projekat može biti do 10.000 evra a ukupno je izdvojeno za Poziv do 150.000 evra.

 

Projektni predlozi se podnose do 5. juna.