Evropski pokret u Srbiji (EPuS) organizuje onlajn debatu "Agenda povezivanja za Zapadni Balkan – značaj za Srbiju", u utorak, 20. oktobra, u 11.00.

Agenda povezivanja je pokrenuta pre šest godina u okviru Berlinskog procesa. U njenu realizaciju se uključila Energetska zajednica, kao i Transportna zajednica za Jugoistočnu Evropu. Te dve organizacije rade na integraciji energetskog i transportnog tržišta i infrastruture Zapadnog Balkana u EU, pomažući usvajanje i primenu zakonodavstva EU u tim sektorima i dajući podršku projektima koji povezuju zemlje regiona međusobno i sa EU.

Pre više od deset godina EU je uspostavila Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), kao platformu za saradnju i koordinaciju, koju vodi Evropska komisija, a koja okuplja međunarodne i nacionalne finansijske institucije, kao i bilateralne donatore i korisnike iz regiona.

Na skupu će se govoriti o izazovima u primeni tih projekata i inicijativa, očekivanoj koristi od upravo objavljenog Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, boljem informisanju građana u regionima i gradovima Srbije o tim projektima.

Govoriće:

  • Matej Zakonjšek, direktor, Stalni sekretarijat Transportne zajednice
  • Zvonko Tufegdžić, direktor, Regionalna privredna komora za Moravički i Raški administrativni okrug
  • Aleksandar Kovačević, viši gostujući saradnik, Oksfordski institut za energetske studije
  • Gligo Vuković, ekspert za energetiku, EU Delegacija u Srbiji

EPuS, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, organizuje seriju online debata Evropski razgovori 2.0 kako bi unapredio sadržajnu komunikaciju sa građanima i pomogao im da sami procene i donesu sopstveni sud o evropskoj perspektivi Srbije.