Inicijativa za angažovanu demokratiju organizuje prvu javnu tribinu "Osvetljavanje Zapadnog Balkana: Zašto će demokratska promena doći samo od građana" u četvrtak, 15. aprila, u 14.00, na platformi ZOOM.

Učesnici diskusije će razgovarati o tome zašto je demokratski angažman odozdo neophodan za priželjkivane promene na Zapadnom Balkanu, o izazovima i mogućnostima za regionalnu saradnju, uključujući ulogu žena i pokreta ženske solidarnosti u regionu.

Govoriće:

  • Aleksandra Tomanić, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan
  • Vedran Džihić, izvršni tim Instituta za demokratski angažman jugoistočne Evrope
  • Iva Marković, Pravo na vodu, Srbija
  • Samir Beharić, Centar za obrazovanje i druženje Jajce, Bosna i Hercegovina
  • Gresa Hasa, Shota, Albanija

Inicijativa za angažovanu demokratiju (Engaged democracy initiative) stvorena je u okviru saradnje Evropskog fonda za Balkan (EFB) i Instituta za demokratski  angažman jugoistočne Evrope (IDESE).

Zajedno sa predstavnicima lokalnih inicijativa i pokreta, slobodnih i nezavisnih medija, angažovanih članova akademske zajednice i društveno odgovornih preduzeća, gradimo EDI proces koji će biti podrška u radu angažovanim građanima i potencijalno omogućiti jednostavnije međusobno umrežavanje, razmenu iskustava, znanja, informacija i drugih resursa, a sve sa ciljem da naša društva postanu slobodnija, demokratskija, otvorenija i pravednija.

Događaj se može pratiti na platformi ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/83042271560) i na Fejsbuku (@BalkanFund).