Centar za spoljnu politiku uz podršku Ambasade SAD organizuje onlajn međunarodnu konferenciju "Srbija, Zapadni Balkan i zapadne integracije u vremenima izazova", u ponedeljak, 26. aprila, u 11.00 na platformi ZOOM.

Konferenciju će otvoriti Entoni Godfri, ambasador SAD u Srbiji, a planirana su dva panela - "Srbija na stalnom geopolitičkom razmeđu - kuda dalje?" i "Zapadni Balkan između novih vidova saradnje i latentnih napetosti".

Govoriće, pored ostalih:

  • Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku
  • Ivan Vejvoda, stalni naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beč
  • Dragan Šutanovac, predsednik, Savet za strateške politike, Beograd
  • Zoran Dragišić, profesor, Fakultet bezbednosti, Beograd
  • Milan Krstić, docent, Fakultet političkih nauka, Beograd
  • Senada Šelo Šabić, viša naučna saradnica, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Praćenje skupa na: https://www.facebook.com/CenterForForeignPolicy.