Fondacija Centar za demokratiju (FCD) u okviru projekta "Mladi Balkana za Evropu" organizuje završnu konferenciju "Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja", u četvrtak, 1. jula, u 10.00 u Hotelu Metropol (za paneliste i novinare) i na Zoom platformi (za ostale učesnike).

Na konferenciji će u okviru tri panela biti razmotren odnos EU i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu.

Govoriće, pored ostalih:

  • Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji)
  • Nataša Vučković, izvršna direktorka FCD
  • Antonela Valmorbida, generalna sekretarka, Evropska mreža za lokalnu demokratiju - ALDA, Francuska

Na prvom panelu "EU i Zapadni Balkan – Obnova poverenja i novi entuzijazam za proširenje/integracije" centralna tema će biti trenutni odnos država Zapadnog Balkana i EU.

Drugi panel "Mladi na Zapadnom Balkanu – Između očekivanja i realnosti" posvećen je mladima i njihovim očekivanjima od evropskih integracija. Na njemu će biti predstavljeno istraživanje o participaciji mladih na Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija, koje je sprovedeno u okviru ovog projekta.

O demokratiji na lokalnom nivou i građanskim inicijativama biće reči na trećem panelu "Lokalna demokratija: Aktivni građani – održive zajednice".

"Mladi Balkana za Evropu" je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA. Projekat je finansijski podržan od strane EU uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.