Sekretarijat Saveta za regionalnu saradnju (RCC) objavio je 16. jula program bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) vredan 1,62 miliona evra koji će se koristiti za unapređenje infrastrukture i kvaliteta usluga na regionalnim kulturnim i avanturističkim turističkim rutama. Programom će biti obuhvaćeno trideset i više grantova, pojedinačne vrednosti do 54.000 evra, a realizovaće se tokom perioda od tri godine.

 

"Ovim programom dodele bespovratnih finansijskih sredstava Savet za regionalnu saradnju će omogućiti javnom i privatnom sektoru u šest ekonomija Zapadnog Balkana da provedu neophodne intervencije na turističkim lokalitetima, a kulturne i prirodne atrakcije učine privlačnijim posetiocima iz inostranstva i regiona. Drugim rečima, pomoći ćemo da se sačini zajednička i bolja regionalna turistička ponuda koja će privući više turista u region, produžiti njihov boravak, te povećati prihode i broj kvalitetnih radnih mesta u ovoj industriji", rekao je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.

 

Program bespovratnih finansijskih sredstava je sastavni deo projekta razvoja i promocije turizma vrednog pet miliona evra koji finansira Evropska unija, a provodi Savet za regionalnu saradnju. Program će se realizovati u tri uzastopna ciklusa s ciljem da se u svakom ciklusu provede najmanje deset pilot projekata.

 

Javni poziv za dostavljanje projektnih ponuda će označiti početak svakog ciklusa koji će biti otvoren za pravna lica, uključujući nevladine i neprofitne organizacije, udruženja, fondacije i lokalne vlasti, koja će biti direktno odgovorna za pripremu, upravljanje i realizaciju sredstava.

 

Prvi poziv za dostavljanje ponuda, koji je objavljen 16. jula, otvoren je konkretno za lokalne i regionalne organizacije koje se bave razvojem turizma, turističke klastere, organizacije za obrazovanje i usavršavanje, koje aktivno učestvuju u razvoju turizma, kao i nacionalne parkove i parkove prirode.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 16. august 2018. godine.

 

Više informacija o programu bespovratnih finansijskih sredstava možete pronaći na https://www.rcc.int/tourismgrants.

 

Saopštenje: RCC