Vreme i troškovi trgovanja na zapadnom Balkanu biće smanjeni zahvaljujući novom projektu "Unapređenje trgovanja i saobraćaja na zapadnom Balkanu", koji finansira Svetska banka. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 18. aprila kredit od 90 miliona dolara za ovaj projekat, kao prvu fazu od ukupno 140 miliona dolara koliko mu je Svetska banka ukupno namenila.