Partneri projekta Tandem Zapadni Balkan pozivaju zainteresovane pojedince, inicijative, organizacije, institucije ili društveno angažovana preduzeća da se prijave do 20. septembra 2019. godine za učešće u tom jednogodišnjem programu učenja kroz rad, koji omogućava radnicima u kulturi da započnu trajniju regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu.

 

Platforma podržava društvene promene kroz strateške kulturne akcije i zamišljena je kao prostor za inicijatore projekata kako bi stekli nove veštine, razvili inovativne prakse i povezali se sa regionalnim mrežama.

 

Za prvi krug Tandema Zapadni Balkan organizatori očekuju prijave menadžera u kulturi, aktivista, arhitekata ili umetnika, mladih profesionalaca povezanih sa organizacijama civilnog društva, javnih institucija ili kreativnih preduzeća. Prihvataju prijave mladih pokretača u zajednicama na lokalnom nivou angažovanih u kolektivima, sve do iskusnih kustosa koji rade u muzejima. Učesnici dele snažan entuzijazam za horizontalnim učenjem izvan nacionalnih granica, sektora, umetničkih disciplina ili generacija i pronalaze zadovoljstvo u povezivanju sa kolegama iz regiona i inspirativnim međunarodnim susretima.

 

Priključivanjem Tandemu Zapadni Balkan, zainteresovani će postati deo rastuće zajednice duboko angažovanih kulturnih, političkih i društvenih pokretača promena koje zanima da oblikuju budućnost regiona u širem evropskom kontekstu.

 

Za sledeću rundu Tandema Zapadni Balkan cilj je da se okupe strastveni pojedinci i njihove inovativne inicijative iz različitih sektora i generacija. Traže se učesnici čiji se kreativni rad direktno ili indirektno bavi aktuelnim regionalnim problemima, uzimajući u obzir širi evropski kontekst.

 

Učesnici u Tandemu Zapadni Balkan trebalo bi da budu veoma motivisani da istražuju nekonvencionalne načine zajedničkog rada sa regionalnim partnerom koga još uvek ne poznaju.

 

Trebalo bi da ih zanima osmišljavanje novih pristupa i ideja za kulturno-društveni rad koji angažuje građane u osmišljavanju novih rešenja za njihove trenutne i buduće realnosti.

 

Mogu da se prijave pojedinci angažovani u neprofitnim organizacijama, javnim institucijama, grass-roots inicijativama, lokalnim administracijama, kao i kretivnim ili društvenim preduzećima angažovanim u kulturnim aktivnostima u njihovim zajednicama, a nalaze se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

 

Najviše 24 aplikanata i njihovih kolega pozvano je da učestvuje u Partnerskom forumu Tandema Zapadni Balkan/Tandem Western Balkans Partner Forum od 12. do 16. novembra 2019. godine u Beogradu, gde mogu da otkriju nove prilike za umrežavanje i, najvažnije – svog potencijalnog Tandem partnera.

 

Zajedno sa novim partnerom oni se prijavljuju za kompletan program sa idejom za saradnju i prvim nacrtom Tandem partnerstva koji su zamislili. Za fazu glavnog programa, bira se 16 učesnika (8 Tandema). Svaka od 8 saradnji dobija mogućnost da boravi kod svoje Tandem partnerske organizacije u u drugoj zemlji, tri peer-to-peer sastanka za učenje i umrežavanje, kao i finansijsku i mentorsku podršku za osmišljavanje ideja za saradnju.

 

Program Tandem Zapadni Balkan osnovali su Evropska kulturna fondacija (ECF) i MitOst 2011. godine, a do sada je podržao više od 600 kulturnih organizacija, lokalnih administracija i društveno orijentisanih preduzeća iz 300 lokalnih – urbanih i ruralnih – zajednica unutar i izvan Evropske unije.

 

Detalji o programu i načinu prijavljivanja nalaze se na sajtu Centra za kulturnu dekontaminaciju, jednom od partnera programa Tandem Zapadni Balkan.

 

Među partnerima su i Balkanska mreža muzeja/Balkan Museum Network (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Lumbardhi Foundation (Prizren, Kosovo), Jadro (Skoplje, Severna Makedonija) i Balkans, let´s get up! Organisation (Beograd, Srbija).

 

Izvor: SEEcult.org

Foto: tandemforculture.org