Tanja Miščević će, kao kandidat Republike Srbije, u budućnosti obavljati funkciju Zamenika generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju RCC (Regional Cooperation Council).