Evropska unija i Savet Evrope će nastaviti da podržavaju reforme u oblastima ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana i Turske. Nastavak zajedničkog programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku najavljen je tokom regionalne konferencije koja se održava 9. oktobra u Skoplju.

 

Nikola Dimitrov, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, pozdravio je nastavak programa koji je pokazao konkretne rezultate tokom prve faze primene. Severna Makedonija je sjajan primer u regionu - pokazali smo snažnu političku volju da sprovedemo neophodne reforme u sve četiri oblasti obuhvaćene ovim programom i one nam donose evropski način života. U tom smislu je sprovođenje programa Horizontal facility važna podrška. Vladavina prava, suzbijanje korupcije, sprečavanje diskriminacije te sloboda izražavanja i sloboda medija ključna su područja koja treba reformisati, rekao je ministar Dimitrov.

 

Za Verenu Tejlor, direktorku Generalnog direktorata za programe Saveta Evrope, glavna poruka konferencije, koja je okupila više od 200 predstavnika Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore,Kosova*, Severne Makedonije, Srbije i Turske, jeste da su Zapadni Balkan i Turska važni za Evropu. Vi ste nam važni, zato kombinujemo naše najbolje alate da bismo vam pomogli u procesima reformi, rekla je u uvodnoj reči. U nastavku je naglasila važnost učešća predstavnika civilnog društva, sa kojima Savet Evrope uspešno sarađuje.

 

Horizontal Facility se bavi ključnim pitanjima koja doprinose poštovanju osnovnih prava, rekao je Kolin Volf, šef Jedinice Evropske komisije za regionalnu saradnju i programe Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju. Ljudi moraju da znaju da su njihova prava zaštićena i važno je zadržati mlade ljude u regionu; oni moraju da znaju da mogu ostvariti svoje nade i snove u svojim zemljama, dodao je. Zajedno možemo stvoriti Evropu koja se fokusira na naše vrednosti, štiti ih i čuva, zaključio je Volf.

 

Druga faza ovog programa, vredna 41 milion evra, trajaće do 2022. godine i obuhvatiće šire teme, uključujući,  prvi put, temu slobode izražavanja i slobode medija.

 

Nova faza programa će se inače fokusirati na četiri tematska područja: sprovođenje pravde, suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, sprečavanje diskriminacije i zaštitu prava osetljivih grupa, kao i slobodu izražavanja i slobodu medija.

 

Nastavak programa zasniva se na rezultatima njegove prve faze,koja je sprovedena od 2016. do 2019. godine. U tom periodu kroz Horizontal Facility su zabeleženi značajni rezultati, kao što su izgrađena tolerantnija školska okruženja, efikasniji zakoni za suzbijanje korupcije, mere za povećanje efikasnosti pravosudnih sistema i pružanje jednakih mogućnosti za osetljive grupe. Pored toga, inicijativa je poboljšala zatvorske sisteme i prava za zatvorenike.

 

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) 2019-2022 je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope, pokrenuta radi saradnje s regionom Zapadnog Balkana i Turskom. Ovaj program podržava prilagođene reformske procese o kojima su postignuti dogovori sa institucijama, u skladu sa relevantnim preporukama tela Saveta Evrope nadležnih za nadzor i savetovanje u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

 

Program omogućuje korisnicima da ostvare svoje reformske planove i agende i da usklade svoje standarde sa evropskim standardima, što je i podrška korisnicima koji su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prilagođena podrška, kroz koju se izlazi u susret zahtevima korisnika, pruža se kako bi se poboljšali njihovi zakonski okviri, okviri sektorskih politika i kako bi se dalje gradili njihovi institucionalni kapaciteti, čime se poboljšava rad institucija. Program nastoji da kroz projekte donese suštinska poboljšanja života građana Zapadnog Balkana i Turske.

 

Saopštenje i foto: EU i Savet Evrope