Aneks Sporazuma o osnivanju i upravlјanju Regionalnim portalom privrednih registara Jugoistočne Evrope (Business and Financial Data Exchange- BIFIDEX) potpisali su u Tirani Milan Lučić, predsednik UO Portala i direktor Agencije za privredne registre Republike Srbije i Pranvera Fagu, direktorka Nacionalnog poslovnog centra Republike Albanije.

Tako je regionalnom portalu pristupio privredni registar Republike Albanije, sa oko 160.000 registrovanih privrednih subjekata, kojem su jula 2019. godine pristupili Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore.

Osnivanje i razvoj regionalnog IT portala privrednih registara Zapadnog Balkana je finansijski podržala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a uspostavlјanje portala omogućili su Centralni registar Republike Severne Makedonije i Agencija za privredne registre Republike Srbije, koja je zahvalјujući značajnim finansijskim sredstvima i lјudskim resursima uloženim u ovaj projekat, postala vlasnik izvornog koda portala, na koji ostali privredni registri imaju pravo korišćenja.

U Tirani je 20. februara održana i radionica "Razvoj Regionalnog portala privrednih registara", na kojoj su predstavnici registarskih institucija Zapadnog Balkana upoznati sa trenutnim statusom BIFIDEX-a, njegovim poslovnim modelom, analizom tržišta i potražnjom, dosadašnjim iskustvima i "mapom puta"“ za nove partnere iz "WB6".

Regionalni portal je informaciona platforma koja predstavlјa jedinstvenu tačku pristupa zvaničnim i ažurnim podacima o registrovanim privrednim subjektima, a od njegovog pokretanja 29. marta 2019. godine zainteresovanim korisnicima su na raspolaganju nekomercijalne usluge, sa poslovnim i finansijskim podacima iz privrednih registara Republike Srbije i Severne Makedonije.

Cilј je da se u narednom periodu omogući pristupanje i tehnička integracija ostalih registarskih institucija iz regiona, kako bi preko portala bili ponuđeni i komercijalni servisi i usluge sa poslovnim informacijama, koje bi olakšale prekogranično trgovanje i poslovanje, u svrhu unapređenja poslovne klime u regionu Zapadnog Balkana.

Saopštenje Agencije za privredne registre

Foto: Beta