EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i principima i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope i, pozivajći se na Solunski samit iz 2003, potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona, navodi se u jednoj od poslednjih verzija deklaracije koja će biti usvojena na samitu EU-Zapadni Balkan u Sofiji 17. maja.

 

U dokumentu se ističe da je EU odlučna da intenzivira svoj angažman na svim nivoima kako bi podstakla političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju regiona, uključujući kroz veću pomoć na osnovu opipljivog napretka u vladavini prava i socio-ekonomskim reformama.

 

Takođe EU pozdravlja opredeljenost partnera iz regiona za demokratiju i vladavinu prava, posebno kod borbe protiv korupcije, dobre uprave, kao i za poštovanje ljudskih prava i prava manjina.

 

Navodi se i da EU podržava zalaganje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave da rade na unapređenju susedskih odnosa, regonalnoj stabilnosti i uzajamnoj saradnji.

 

Dodaje se i da će poseban naglasak biti stavljen na stvaranje novih mogućnosti za mlade koje će doprineti socio-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

 

U nacrtu deklaracije čiji se tekst još usaglašava dodaje se da je izgradnja "guste mreže veza i prilika" unutar regiona i sa EU od suštinske važnosti za približavanje građana i ekonomija i jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i kulturnog i društvenog razvoja.

 

"Obavezujemo se da unapredimo suštinsku povezanost u svim njenim dimenzijama: saobraćajnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj", navodi se u dokumentu u koji su Euraktiv Srbija i agencija Beta imali uvid.

 

EU će pomagati zemljama regiona na razvoju digitalne ekonomije i održivih, ekoloških društava u skladu s Pariskim sporazumom.

 

"Energetska sigurnost će biti prioritet, uključujući poboljšanje energetske efikasnosti, bolje prekogranične interkonekcije, diverzifikaciju izvora i ruta, kao i bolje integrisanje obnovljive energije", piše u nacrtu deklaracije.

 

S tim u vezi, EU pozdravlja i opredeljenje partnera iz regiona da ubrzaju implementaciju pravnih tekovina u sklopu Energetske zajednice i Transportne zajednice, uklone barijere na granicama, kompletiraju regionalno tržište struje i sprovedu Višegodišnji akcioni plan za razvoj regionalne ekonomske zone iz jula 2017.

 

Navodi se i da EU i partneri sa Zapadnog Balkana dele mnoge bezbednosne izazove koji zahetvaju koordinisanu akciju i podseća da se vrednost saradnje pokazala kod zauzdavanja priliva migranata.

 

U nacrtu se ukazuje i da borba protiv terorizma i ekstremizma zahteva pojačanu saradnju.

 

Ističe se i da su EU i partneri sa Zapadnog Balkana svesni da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ključni za političku i socio-ekonomsku transformaciju i za regionalnu stabilnost i bezbednost u najboljem interesu građana.

 

EU pozdravlja doprinos partner sa Zapadnog Balkana njenoj Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici i očekuje dalje produbljivanje saradnje u toj oblasti, posebno veće usklađivanje sa politikom EU o pitanjima od zajedničkog interesa.

 

U nacrtu dokumenta navodi se i da se protiv dezinformacija i drugih "hibridnih aktvnosti" treba zajedno boriti kroz bolju saradnju i jačanje otpornosti (na pretnje), sajber bezbednosti i strateške komunikacije.

 

Kada je reč o ubrzavanju unapređenja života građana u oblastima povezivanja i bezbednosti, EU pokreće Sofijsku prioritetnu agendu za EU i Zapadni Balkan, koja predstavlja dodatak na deklaraciju.

 

Takođe EU pozdravlja nameru Hrvatske da bude domaćin samit EU-Zapadni Balkan tokom svog predsedavanja EU (u prvoj polovini) 2020.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EK