Uvoz Evropske unije iz zemalja Zapadnog Balkana udvostručio se za 10 godina, sa devet na 20 milijardi evra, saopštila je evropska agencija za statistiku Eurostat. Izvoz se takođe povećao, sa 18 milijardi 2007. godine na 29 milijardi evra 2017. Najveći udeo izvoza i uvoza proizvoda sa članicama EU u ukupnoj razmeni imala je Makedonija, prema podacima Eurostata.

 

Makedonija je prošle godine u zemlje EU izvezla 81% ukupnog izvoza, u vrednosti od četiri milijarde evra.

 

Iza nje je Albanija, sa 1,6 milijardi evra proizvoda izvezenih u zemlje EU, što čini 77% ukupnog izvoza te zemlje, a na trećem mestu je Bosna i Hercegovina koja je u EU izvezla četiri milijarde evra, što je 71% njenog ukupnog izvoza.

 

Vrednost izvoza Srbije u EU bila je 9,7 milijardi evra, što je 68% ukupnog izvoza, a Kosova 94 miliona evra, odnosno 25% celokupnog izvoza, saopštio je Eurostat.

 

Vrednost izvoza Crne Gore u EU bila je 0,1 milijardi evra i to je činilo 35% ukupnog izvoza te zemlje.

 

Makedonija je prva na listi i kada je u pitanju uvoz iz EU. Prošle godine je iz evropskih zemalja uvezla proizvode u vrednosti od 4,3 milijardi evra, što je činilo 63% ukupnog uvoza.

 

Albanija je iz Unije uvezla 62% uvezenih proizvoda vrednosti 2,9 milijardi evra, a BiH 61%, odnosno 5,7 milijardi evra.

 

Više od polovine uvoza Srbije, 59%, došlo je iz članica EU, što je iznosilo 10,3 milijardi evra. Kosovo je uvezlo 1,3 milijardi evra proizvoda, što je činilo 43% ukupnog uvoza.

 

Udeo proizvoda uvezenih iz EU u Crnu Goru prošle godine bio je 47% i iznosio je 1,1 milijardi evra.

 

EU je 2017. u trgovini sa zemljama Zapadnog Balkana ostvarila suficit od devet milijardi evra, što je 10% više nego 2016.

 

Najveći suficit od 1,1 milijardi evra ostvarile su Mađarska, Grčka i Hrvatska, dok je deficit imalo šest članica, među kojima je najveći imala Švedska – 66,4 miliona evra.

 

Najveći izvoznici među članicama EU u balkanske zemlje bile su Nemačka, sa 16% ukupnog izvoza Unije u ovaj region, i Italija, sa udelom od 14%. Iza njih su Slovenija (10%), Mađarska (9) i Hrvatska (8).

 

Nemačka i Italija se takođe zemlje koje najviše uvoze sa Balkana, sa udelom od 23, odnosno 18% u ukupnom uvozu u EU iz balkanskih država. Slovenija, Mađarska i Hrvatska su i na listi najvećih uvoznika proizvoda iz Zapadnog Balkana.

 

Izvor: Eurostat

Foto: Pixabay.com