Učešće javnosti u kreiranju politika na Zapadnom Balkanu od velike je važnosti u procesu evropske integracije regiona, njime se omogućava uvažavanje stavova i bojazni građana, ali se povećava i transparentnost donošenja političkih odluka, ocenjeno je 11. juna na konferenciji "Uočavanje prednosti učešća građana u donošenju odluka" u Beču. Konferenciju u Beču organizovali su Savet za regionalnu saradnju (RCC), zajedno sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i Centrom za istraživanje javne uprave (KDZ) Austrije u nastojanju da se podigne svest o regionalnim standardima u oblasti učešća javnosti u procesima kreiranja politika na Zapadnom Balkanu.

 

Zamenik generalnog sekretara RCC-a Gazmed Turdiu rekao je u uvodnom obraćanju da je učešće javnosti u procesu kreiranja odluka od presudnog značaja jer nosi konkretne praktične posledice, ne samo po evropski put regiona, već i za svakodnevni život običnih građana.

 

"Veliki potencijal leži u učešću javnosti. On je tu oko nas, ali ga je potrebno aktivirati kako bi se pokazale njegove prednosti. Motivisanje građana da učestvuju u procesima kreiranja politika da bi se uvažile njihove bojazni i stavovi predstavlja priličan izazov. Samo na ovaj način možemo kreirati sveobuhvatne politike, stvarajući tako bolja društva za nas i našu decu. Stoga treba da budemo uporni u našim nastojanjima", naveo je Turdiu.

 

Prema RCC-ovom istraživanju javnog mnjenja i privrednika, Balkanski barometar za 2017. godinu, 45% ukupnog stanovništva u regionu čak i ne raspravlja o vladinim odlukama, dok 35% raspravlja isključivo sa ljudima koje privatno poznaju i izvan javnog okruženja.

 

Samo 8% građana Balkana je protestovalo, 5% je komentarisalo vladine odluke na društvenim mrežama, a 3% je učestvovalo u javnim raspravama, konstatovano je u istraživanju.

 

U istraživanju je kao glavni razlog za izostanak aktivnog učešća u vladinom donošenju odluka navedeno da čak 47% građana smatra da pojedinac ne može uticati na odluke koje donosi vlada, 24% građana se plaši javnog eksponiranja, a 23% je navelo kako ih nije briga.

 

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/66551.flv

 

 

Rukovodilac programa u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA) Zorana Gajić govorila je o ulozi državnih službenika i vladinih institucija u procesu konsultacija s javnošću i ocenila da Vlade treba da se pobrinu da omoguće konsultacije sa građanima i firmama.

 

"Kanali za konsultacije s javnošću tokom procesa izrade politika i donošenja zakona moraju biti otvoreni i moderni, uključujući onlajne platforme koje bi mogle omogućiti jednostavnu komunikaciju javne uprave sa poslovnim udruženjima, organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i širom javnošću", rekla je Gajić.

 

Na regionalnom skupu u Beču razgovara se o svim aspektima učešća javnosti, sa fokusom na komunikacijskim alatima i ciljanom pristupu delotvornoj javnoj kampanji u cilju uključivanja građana i firmi u proces kreiranja politika.

 

Na konferenciji je predstavljen set višejezičnih materijala za informisanje javnosti i podizanje svesti (letak o preporukama, video i brošura) o učešću javnosti u izradi politika na Zapadnom Balkanu, koje je pripremio RCC zajedno sa ReSPA-om u cilju motivisanja građana da uzmu učešće u ovim procesima.

 

Konferencija okuplja viskoke zvaničnike iz ministarstava pravde, ministarstava za javnu upravu, ministarstava ili vladinih kancelarija zaduženih za evropske integracije, kao i predstavnike Centra vladinih institucija iz svih ekonomija Zapadnog Balkana.

 

Dokument "Preporuka za učešće javnosti za Zapadni Balkan" usvojen je 6. novembra na osmom sastanku Upravnog odbora na ministarskom nivou koji je organizovao ReSPA. Preporuke koje je pripremio RCC u saradnji sa ReSPA, rezultat su zajedničkog rada sa zemljama regiona.

 

Preporuke predstavljaju grupu smernica i pravila koja su sačinjena da bi se vlade podstakle i da bi im se pomoglo da politike i propise pripremaju na inkluzivan način i pri tome omoguće aktivno učešće društva, uključujući nevladine organizacije, privatni sektor i savetodavna tela.

 

Građani imaju pravo i obavezu da budu konsultovani

 

Stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u RCC Radu Cotici izjavio je da građani imaju prava, a možda čak i obavezu da učestvuju u procesu donošenja odluka.

 

Cotici je rekao za agenciju Beta da odluke koje su donete na način koji uključuje i javnost uživaju više poverenja, odnosno da vlade time stiču veće poverenje svojih grajana.

 

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/66547.flv

 

 

Prema njegovim rečima, pokazalo se da su odluke čije je donošenje inspirisala javnost bolje prihvaćene među građanima.

 

"Mislim da je javnost veliki potencijal koji treba da se iskoristi prilikom donošenja novih zakona i regulativa", rekao je Cotici, dodajući da je dobro da se oni konsultuju prilikom pripremanja novih odluka.

 

Upitan kako animirati građane da se uključe u proces donošenja odluka, Cotici je naveo da je upravo to najteže pitanje koje još čeka odgovor.

 

"Nedavno istraživanje javnog mnjenja o učešću građana u donošenju odluka pokazalo je da trećina građana uopšte nije zainteresovana za taj proces, a polovina se jednostavno ne uključuje. Okupili smo se ovde da vidimo šta možemo da uradimo, kao i šta vlade mogu da urade da bi doprli do srca i uma građana", rekao je on.

 

Naveo je da bi rešenje moglo da bude javna kampanja i bolje informisanje građana o tome da oni imaju pravo, ali i obavezu da budu konsultovani u tom procesu.

 

Transparentnost ključ za učešće građana u političkom odlučivanju

 

Zamenik direktora Centra za istraživanje javne uprave Austrije (KDZ) Tomas Prorok izjavio je da je transparentnost ključ za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i da bez građana nema dobrih odluka.

 

"Ako želite da imate dobre odluke, morate da uključite one koji pate od tih odluka". Morate da izgradite poverenje, a to je problem u svim evropskim zemljama", kazao je Prorok za agenciju Beta.

 

Kako je naveo, uključivanjem građana u proces političkog odlučivanja povećava se poverenje u odluke, politiku, političare i javnu administraciju.

 

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/66553.flv

 

 

Prorok je rekao da su izazovi s kojima se suočavaju građani Zapadnog Balkana slični problemima koji postoje i u zemljama EU.

 

"Glavni izazov je da se pokaže administraciji i političarima da je učešće građana u političkom odlučivanju dodatna vrednost", rekao je on i dodao da političari moraju da shvate da učešće javnosti u donošenju odluka "ne boli".

 

Prema njegovim rečima, ključ za veće učešče građana u političkom odlučivanju jesu transparentnost i informisanost.

 

"Javna administracija i političari moraju da povećaju transparentnost. Moraju da pozovu građane i kompanije da doprinesu. Da bi se to postiglo morate da budete transparentni, da objavljujete podatke, informacije i istraživanja... Morate da objavite podatke o budžetu i interne dokumente", kazao je on.

 

Izvor: Beta

Foto/Video: Beta