Savet EU za opšte poslove razgovaraće 26. juna u Luksemburgu o politici proširenja EU i procesu stabilizacije i pridruživanja EU-Zapadni Balkan, najavio je Savet navodeći i da će 25. juna, na marginama skupa, biti održana Međuvladina konferencija Srbije i EU. Srbija će na toj konferenciji, prema najavama iz Ministarstva za evrointegracije, otvoriti još dva poglavlja u pregovaračkom procesu, 13 (ribarstvo), i 33 (budžetske i finansijske odredbe).

 

Do sada je Srbija otvorila 12 od 35 poglavlja u pregovorima sa EU od kojih je dva privremeno zatvorila.

 

O proširenju će ministri EU razgovarati u svetlu izveštaja Komisije o Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, BiH, Kosovu i Turskoj a Savet će usvojiti zaključke.

 

Očekuje se da Savet potvrdi svoje opredeljenje za proširenje kao i dalje ključnu politiku EU koja predstavlja strateško ulaganje u mir, demokratiju, prosperitet, bezbednost i stabilnost Evrope.

 

Takođe se očekuje da Savet potvrdi potrebu za poštenim i strogim uslovima i principom "po zasluzi", u kombinaciji sa kapacitetima EU da primi nove članice u skladu sa obnovljenim konsenzusom o proširenju koji je Evropski savet potvrdio 2006.

 

Fokus će ostati na fundamentalnim reformama u oblastima vladavine prava, osnovnih prava, ekonomskog razvoja i konkurentnosti, jačanju demokratskih institucija i reforme javne administracije.

 

"Čvrsti dokazi o sprovođenju reformi i konkretni i opipljivi rezultati u ključnim oblastima i dalje su neophodni, posebno kada je reč o ukupnom tempu pregovora", ističe se u saopštenju Saveta pred sastanak.

 

Navodi se i da nacrt zaključaka o proširenju daje uvid u situaciju u svakoj zemlji kandidatu ili potencijalnom kandidatu pojedinačno, kao i niz smernica za prioritetne reforme.

 

Pored ostalog, očekuje se da Savet razmotri preporuku Komisije da se otvore pregovori o ulasku u EU sa Makedonijom i Albanijom.

 

Ministri EU baviće se i pripremama za Evropski savet 28-29. juna, procesom Evropski semestar, sprovođenjem međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj zakonskoj regulativi, vladavinom prava u Poljskoj.

 

Takođe će ministri razmeniti mišljenja o predlozima za naredni višegodišnji budžet EU.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EK