Crna Gora će prihvatiti do pet od oko 150 migranata zarobljenih na brodu u luci u Siciliji, odlučila je crnogorska vlada odgovarajući na molbu Italije da prihvati deo migranata. Vlada je istakla da tom odlukom Crna Gora potvrđuje "posvećenost evropskom sistemu vrednosti i afirmiše ljudsko dostojanstvo".

 

"Vlada je izrazila spremnost da Crna Gora, uvažavajući principe humanosti i solidarnosti sa ljudima u nevolji kao tradicionalne vrijednosti crnogorskog društva potvrđene mnogo puta u našoj istoriji, prihvati do pet migranata", saopšeno je 6. septembra posle sednice vlade.

 

Italija je od Crne Gore tražila da prihvati deo migranata zarobljenih na brodu Dićoto u sicilinanskoj luci Katanija.

 

Italija se nije određivala u očekivanjima i njen ambasador je, uoči odluke Vlade u Podgorici, saopštio da je "svaka pomoć, u skladu sa mogućnostima države, dobrodošla".

 

Oko 150 migranata, uglavnom iz Eritreje, zarobljeno je u sicilijanskoj luci Katanija, jer im italijanska vlada ne dozvoljava da se iskrcaju na njeno tlo, dok i druge evropske zemlje ne pristanu da preuzmu deo migranata.

 

Ranije je objavljeno da je Albanija ponudila da prihvati 20 migranata, a Irska između 20 i 25 sa broda Dićoti koji je danima "zarobljen" na Siciliji.

 

U Crnoj Gori se nalazi oko 120 migranata koji su smešteni u Centru za tražioce azila u Spužu i u alternativnom smeštaju na Koniku, a najčešće dolaze iz Sirije, Avganistana, Pakistana.

 

Nadležni su u 2018. registrovali porast broja migranata koji preko Albanije i Crne Gore pokušavaju da se domognu EU, a taj broj je u pojedinim mesecima bio i do osam puta veći u odnosu na isti preriod prethodne godine.

 

Prema podacima policije, u prvih šest meseci 2018. godine registrovano je ukupno 2.113 migranata koji dolaze rutom Turska-Grčka-Albanija-Crna Gora, a većinom se radi o državljanima Sirije, Pakistana, Alžira i Maroka.

 

Po podnošenju zahteva za azil, većina njih ne sačeka ishod postupka već ilegalno pokušava da se prebaci u zapadnu Evropu, preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP