Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović izjavio je u Istanbulu da je sajber bezbednost postala nova "vruća bezbednosna tačka" i veliki izazov na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Otvarajući 6. decembra Treću regionalnu konferenciju za koordinaciju borbe protiv terorizma i sprečavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi, Svilanović je rekao da su pretnje sajber napadima, migracije, organizovani kriminal i kontrola lakog naoružanja u vrhu bezbednosnih prioriteta u Jugoistočnoj Evropi.

 

Svilanović je naveo da je u 2018. godini EU pružila nemerljivu podršku jačanju bezbednosne saradnje u Jugoistočnoj Evropi i podsetio da je na samitu EU i Zapadnog Balkana u Sofiji, kao i na londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa istaknut značaj bezbednosne saradnje EU i zemalja regiona.

 

On je rekao da je Internet je glavno sredstvo koje teroristčke organizacije koriste za pronalazak, regrutovanje i za obuku novih članova.

 

Na jednodnevnoj konferenciji u koorganizaciji RCC i Vlade Turske, učestvuju predstavnici vlada, međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koji diskutuju o sajber bezbednosti i radikalizaciji na internetu, o regionalnoj povezanosti u suzbijanju nasilnog ekstremizma, kao i o održivom rešenju za sprečavanje ilegalnog posedovanja i zloupotrebe oružja malog kalibra i lakog naoružanja (SALW).

 

Profesorka Univeriteta u Dablinu Šila Brejdi je kazala da je između 2000. i 2017. godine došlo do velikog porasta korišćenja interneta na Zapadnom Balkanu. Brejdi je rekla da internet danas koristi 51% svetske populacije, a na Zapadnom Balkanu između 66 i 81% stanovništva.

 

Najviše internet korisnika u regionu imaju Bosna i Hercegovina s 81% i Kosovo s 80%, a slede Makedonija (76%), Srbija (72%), Crna Gora (70%) i Albanija (66%), rekla je Brejdi, predstavljajući svoju studiju o sajber bezbednosti i radikalizaciji na internetu.

 

Brejdi je navela da je u Crnoj Gori prošle godine prijavljeno 385 sajber napada, u Srbiji svega 20, a u Makedoniji 75, i ocenila da je to dosta nizak nivo.

 

Brejdi je kazala da zemlje Zapadnog Balkana harmonizuju svoje zakonodavstvo s EU u oblasti sajber bezbednosti, ali da nedostataka ima. Zakon o sajber bezbednosti nemaju BiH i Makedonija, strategiju o sajber bezbednosti nema BiH, dok nedostatak tercijarnog obrazovanja o informacionoj bezbednosti odlikuje Srbiju i Albaniju, navodi se u izveštaju.

 

Kad je reč o Srbiji, u izveštaju se navodi da tek treba da usvoji strategiju o sajber kriminalu, da je nacionalni tim za odgovor na računarske incidente ograničene funkcionalnosti, i da uglavnom postoji dobra saradnja privatnog sektora i vlade.

 

Brejdi je navela da je u 2017. godini u svetu bilo 3,8 milijardi korisnika interneta i da se očekuje da će ih biti šest milijardi do 2022. godine, a 7,6 milijardi do 2030. godine, što predstavlja 90% svetskog stanovništva.

 

U svetu je u 2016. godini bilo 2,28 milijardi korisnika društvenih mreža, a očekuje se da će ih biti tri milijarde do 2021. godine, dodala je.

 

Posle uvodnog dela konferencije, Goran Svilanović je novinarima kazao da je RCC organizovao skup o bezbednosnim pitanjima u regionu jer je potrebno obuhvatiti sve inicijative u toj oblasti i raditi zajednički kako ne bi došlo do dupliranja aktivnosti.

 

Svilanović je kazao da skup ima dva cilja - izradu nacionalnih strategija za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma, zloupotrebe i korišćenja lakog oružja u zemljama regiona ili, ako one već postoje, harmonizaciju s propisima EU.

 

"Drugi korak je da se na regionalnom nivou dogovorimo da imamo u punoj meri harmonizovane propise sa EU, da imamo jedinicu koja je spremna za borbu protiv radikalizacije i da imamo potpuno uključenu širu društvenu zajednicu", rekao je Svilanović.

 

Kad je reč o kontroli lakog naoružanja, on je kazao da je u terorističkim napadima u Briselu, Londonu i Parizu korišćeno oružje koje je došlo s prostora bivše Jugoslovije gde postoji ilegalna trgovina oružjem.

 

"Nemačka, Francuska i Velika Britanija su veoma zainteresovane da ulože dodatna sredstva da nam pomognu da sačuvamo ili da kroz legalne kanale prodamo to oružje, a ne da ono samo nestane i da se onda pojavi na ratištima širom sveta ili u njihovim gradovima, kao oružje upotrebljeno u terorističkim napadima", dodao je Svilanović.

 

Na konferenciji, između ostalih, učestvuju i zamenik ministra unutrašnjh poslova Turske Muhterem Indže, savetnica koordinatora EU za borbu protiv terorizma Sejda Emek i viša savetnica pri IISG Jelka Klemenc.

 

Izvor: Beta

Foto: RCC