Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić parafirali su 5. februara u Briselu statusni sporazum koji će omogućiti angažovanje Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) u Crnoj Gori.

 

Kada sporazum stupi na snagu, Fronteks će moći da pomaže Crnoj Gori da bolje upravlja granicom i učestvuje u zajedničkim operacijama u toj zemlji, posebno u slučaju iznenadnih promena tokova migracije, saopštila je Evropska komisija.

 

Isti sporazmi parafirani su sa drugim partnerima EU sa Zapadog Balkana - Srbijom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, dok je sporazum sa Albanijom već potpisan.

 

"Danas smo načinili još jedan korak u jačanju saradnje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u domenu upravljanja granicom, migracija i bezbednosti... Izazovi sa kojima se suočavamo su zajednički i jedini način da na njih odgvorimo je da radimo zajedno", istakao je Avramopulos.

 

Komisija je navela da su tesna saradnja i veća podrška zemljama koje nisu članice EU od ključnog značaja za bolju zaštitu spoljnih granica EU, upravljanje nelegalnim migracijama i unapređenje sigunosti.

 

Mandat Fronteksa Komisija je ojačala 2016. kada mu je omogućeno angažovanje u neposrednom susedstvu EU.

 

Prema tim pravilima, Fronteks može da se raspoređuje i učestvuje u zajedničkim operacijama na teritoriji susedne zemlje koja nije članica EU pod uslovom da prethodno ta agencija i određena zemlja zaključe sporazum.

 

Parafirani sporazum sa Crnom Gorom biće formalno potpisan kasnije, nakon što obe strane završe neophodne pravne procedure. Potrebna je i salasnost Evropskog parlamenta.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Fronteks