Mladima u regionu Zapadnog Balkana najveći problem predstavlja nezaposlenost, zaključak je panela "Omladina u EU/Perspektiva EU za omladinu" (You(th) in EU/EU Perspective For You(th)). Panel je održan u okviru konferencije "Kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu" koja se održava u Bukureštu.

 

Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu je iznela podatak da mladi čine oko petinu stanovništva regiona Zapadnog Balkana, ali da im je od 2012. do danas dato manje od 5% od oko 700.000 radnih mesta otvorenih u tom periodu.

 

Prema njenim rečima, time su najviše pogođene mlade žene.

 

Govoreći o nezaposlenosti među mladima, šef Regionalne jedinice za saradnju na Zapadnom Balkanu Kolin Vulf rekao je da je veliki problem regiona, koji dovodi do nezaposlenosti, taj što i pored sve većeg broja srednjoškolaca ima sve manje fakultetski obrazovanih ljudi.

 

On je kao rešenja za taj problem naveo povećanje konkurentnosti ekonomija u regionu, vladavinu prava, podršku startapovima i drugo.

 

Vulf je rekao da je veoma dobro što se mladi sve češće pominju kao prioritet u evropskim dokumentima, dok sami mladi ljudi uzimaju veće učešće u raznim procesima i guraju svoje prioritete u prvi plan, što treba ohrabriti.

 

S druge strane, Majlinda Bregu je kao rešenje za nezaposlenost mladih predložila reformu obrazovnog sistema koja bi se fokusirala na tehnološke nauke, inženjerstvo, matematiku i slično.

 

"Region ima potencijal da se pomeri od starog ka novom obrazovnom sistemu. Treba preokrenuti odliv mozgova (brain drain) u priliv mozgova (brain gain)", rekla je Bregu.

 

Predsednica Evropskog foruma mladih Karina Autengruber rekla je da je u demokratskom procesu veoma značajno da mladi u njemu učestvuju i da njihov glas bude ozbiljno shvaćen.

 

"Ovde govorimo o budućim građanima EU i važno je pripremiti ih da budu članovi EU", navela je Autenberger.

 

Na panelu su učestvovali i Djuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih, i direktor ministarstva spoljnih poslova Norveške Hakon Blankenborg koji je izrazio podršku svoje zemlje evrointegracijama regiona.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta