Članstvo u EU podržava 56% građana i 64% kompanija Zapadnog Balkana, rezultati su istraživanja Balkanski barometar koje sprovodi Savet za regionalnu saradnju (RCC). U istraživanju iz 2015. članstvo u EU podržavalo je 42% građana Zapadnog Balkana. Prema istraživanju, članstvo u EU podržava 61% mladih Zapadnog Balkana.

 

Predstavljajući 4. jula rezultate na samitu Berlinskog procesa u Poznanju, generalna sekretarka RCC Majlinda Bregu rekla je da je to prvi put prvi put za pet godina, koliko se radi Balkanski barometar, da je više od polovine ispitanih građana podržalo evropsku integraciju regiona.

 

Balkanski barometar je godišnje istraživanje javnog mnjenja koje sprovodi RCC, sakupljajući i analizirajući podatke od građana i kompanija Zapadnog Balkana, o tematskim oblastima kao što su zaposlenost, trgovina, investicije, korupcija i druge.

 

Na panelu Povećavanje napora u pravcu transformacije regiona radi napretka na putu evropskih integracija, Bregu je kazala i da važnost regionalne saradnje prepoznaje 74% građana i 67% kompanija.

 

Da bi poslovne i trgovinske veze unutar regiona trebalo da budu poboljšane veruje 53% građana Zapadnog Balkana.

 

Ukupno gledano, zadovoljstvo građana situacijom u regionu konstantno je u porastu, ali je ipak manje od polovine njih zadovoljno tom situacijom - 44%, u poređenju s 35% 2015. godine.

 

Za 60% građana Zapadnog Balkana nezaposlenost je najveći problem, za 47% to je ukupna ekonomska situacija, a sve više brinu i zbog korupcije (26%) i odliva mozgova (13%). Svoj socioekonomski status 69% građana ocenilo je kao prosečan, dok je 26% navelo da je ispod proseka, a 16% da ne može da priušti osnovne potrepštine.

 

Kompanije su više optimistične nego ranije - 61%, što je znatan skok u odnosu na 47% pre četiri godine.

 

Gotovo 40% kompanija očekuje da će zaposliti nove radnike sledeće godine.

 

Kad je reč o zaposlenosti, zabeležen je pad od osam odsto - svega 34% ispitanih reklo je da je zaposleno, za razliku od 42% u istraživanju 2018. godine.

 

Da je digitalizacija javnih usluga ključ za povećanje transparentnosti i smanjenje korupcije smatra 58% kompanija Zapadnog Balkana, navela je Bregu.

 

Većina građana - 61%, rekla je da je nezadovoljna naporima vlade na suzbijanju korupcije, za razliku od 70% u prethodnom istraživanju.

 

Prvi put otkako se radi Balkanski barometar, većina ispitanika - 27%, rekla je da naporan rad smatra najvažnijim faktorom za napredovanje u životu, a ne poznavanje određenih ljudi (26%), dobro obrazovanje (23%), sreću (14%) ili pripadnost bogatoj porodici (sedam odsto).

 

Kad je reč o socijalnoj inkluziji ranjivih grupa, svega 40% građana Zapadnog Balkana smatra da je u redu da njihova deca idu u školu s romskom decom, 39% nema problem da radi s Romima, a svega devet odsto smatra prihvatljivim brak s osobom iz romske populacije. Da ne bi zaposlilo pripadnika romske zajednice reklo je 12% kompanija.

 

Čak 67% kompanija navelo je da ne zapošljava pripadnike društveno ranjivih grupa.

 

Da uopšte ne koristi internet reklo je 26% ispitanika.

 

Istraživanje je sprovedeno u novembru i decembru 2018. godine.

 

Izvor: Beta

Foto: RCC