Odluka vođa Evropske unije da odlože pregovore sa Skopljem i Tiranom, "upozoravajući je znak" za druge kandidate sa Zapadnog Balkana za prijem u EU, i "otvara vrata drugim uticajima", stoji u rezoluciji usvojenoj 24. oktobra u Evropskom parlamentu koji traži da se na narednom samitu donese jednoglasna pozitivna odluka o početku pretpristupnih pregovora s tim državama.

 

U rezoluciji donetoj sa 412 glasova za, 136 protiv i 30 uzdržanih, EP izražava duboko razočaranje prošlonedeljnom odlukom Samita EU i naglašava da i Severna Makedonija i Albanija ispunjavaju uslove za početak pristupnih pregovora sa EU.

 

Evroposlanici smatraju da je ta odluka "strateška greška" koja ima "štetan učinak po uverljivost EU" jer ugrađivanje zemalja koje to zaslužuju u redove Unije pomaže jačanju njene međunarodne uloge i štiti njene interese, "dok napredak ka članstvu u EU ima upliva na preobražaj kandidata".

 

U rezoluciji se podvlači da je proširenje bilo najdelotvorniji instrument spoljne politike EU i dodaje da bi "njeno dalje razgrađivanje moglo dovesti do nestabilnosti u neposrednom susedstvu Unije".

 

Parlament Evropske unije naglašava da "promene procesa proširivanja ne može biti kad je on već pokrenut, a taj proces ne sme naškoditi onim zemljama koje su već ispunile zahteve za početak pregovora o članstvu".

 

Ocene o napretku kandidata se moraju davati, navodi se u rezoluciji, "na osnovu njihovih zasluga i objektivnih merila, a ne razloga unutrašnje politike pojedinih članica EU, dok brzina i kvalitet reformi određuju kada će kandidati ući u članstvo".

 

Evroposlanici su "duboko razočarani" odlukom vođa EU jer smatraju da su Severna Makedonija i Albanija "uložile značajne napore da dostignu uslove za početak pregovora", uključujući istorijsko rešenje spora Skoplje-Atina oko naziva zemlje i pravosudnu reformu u Albaniji.

 

Zato odluka samita EU, kako su predočili, "podriva stabilnost, predvidivost i uverljivost EU u očima naših partnera".

 

U usvojenoj rezoluciji evroposlanici su pozvali članice EU da na odgovoran način deluju prema Albaniji i Severnoj Makedoniji i da na narednom sastanku donesu jednoglasnu pozitivnu odluku o početku pretpristupnih pregovora s njima.

 

Evropski parlament, kako se dodaje, treba da pojača aktivnosti na podršci demokratiji kako bi se obezbedilo da parlamenti država Zapadnog Balkana obavljaju svoju ulogu pokretača demokratskih reformi.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP