Šefovi diplomatija Evropske unije su u Briselu razgovarali o francuskom predlogu i drugim mišljenjima o preinačenju i delotvornijem daljem procesu pregovora o članstvu, a Srbija i Crna Gora su pozvane da se uključe u ove napore za pospešenje proširivanja, izjavili su po završetku zasedanja ministri Francuske, Holandije i Austrije.

Predsedavajuća šefica finske diplomatije Tipi Tipurainen je novinarima 19. novembra rekla da se očekuje da nova Evropska komisija, pošto preuzme dužnost u januaru, sagleda šta sadrži francuski predlog o novoj metodologiji i zamisli drugih članica Unije o preuređenju pregovora o članstvu.

Francuska ministarka za Evropu Ameli de Monšalen je novinarima rekla da su svi ministri saglasni da se proces proširivanja preuredi i naglasili da je neupitna perspektiva Zapadnog Balkana za ulazak u članstvo Unije.

Ministarka Monšalen je navela da su svi ministri zaključili da Evropska komisija treba da u januaru 2020. godine razmotri francuski i druge predloge i pruži tehničke i sve druge zaključke o mogućim promenama okvira pregovora o članstvu.

"Druga zajednička poruka je da EU traži od zemalja regiona da uporedo nastave da sprovode reforme, a sve to - reforme u regionu i preuređenje samog procesa, mora se uporedo odvijati", tako da, istakla je ona, do proleća 2020. bude jasno i u kojoj meri su Severna Makedonija i Albanija sprovele tražene reforme.

Na pitanje da li se ta nova metodologija odnosi i na Srbiju i Crnu Goru, koje već pregovaraju o članstvu na temelju utvrđenog pregovaračkog okvira, Emili de Monšalen je uzvratila da "veruje da bi te zemlje mogle biti zainteresovane ako nova Evropska komisija predloži tu novu metodologiju".

"To je odluka koju one treba da donesu, a malo je prerano da od njih to zatražimo jer nema zvaničnog mandata, ali kad Evropska komisija iznese svoje predloge, tad će o sadržini moći da se razgovara s njima", istakla je francuska ministarka.

Ona je predočila da su Srbija i Crna Gora te koje treba da se odluče na temelju jednog realnog predloga, jer "danas smo se mi saglasili samo o političkim, načelnim stavovima koji su prosleđeni Evropskoj komisiji da se o tome izjasni u januaru".

Holandski ministar inostranih poslova Stefen Blok je rekao da je vlada u Hagu voljna da prouči kako francuski, tako i predloge Italije i Austrije za pospešenje procesa pregovora o članstvu.

Holandija smatra da je posebno potrebno naglasiti važnost vladavine zakona, suzbijanja korupcije, i najpre će o tome još razgovarati ministri i potom uputiti predloge Evropskoj komisiji, rekao je Blok.

Francuska ministarka Monšalen je uoči zasedanja izjavila da je ponuđena francuska nova metodologija za proširivanje politički predlog i rekla da je, imajući u vidu da u EU mnogi dele ocenu da ima slabosti u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom, EU spremna da o tome razgovara s Beogradom i Podgoricom s ciljem da se takođe "povrati poverenje među članicama i stanovništvom EU".

"Mislim", navela je ona, "da u EU mnogi dele dijagnozu da postupak koji je pokrenut sa Srbijom i Crnom Gorom jeste utemeljen, ali koji ima slabosti".

"Tu se sve mora gledati jasno", podvukla je francuska ministarka i dodala "i ako Srbija i Crna Gora žele da se uključe u ovu novu dinamiku koja je pokrenuta, bićemo sasvim spremni da to razmotrimo".

Izvor: Beta

Foto: EK