Novi evropski komesar za proširivanje, Mađar Oliver Varheji, izjavio je da mu je cilj da bar jedna zemlja sa Zapadnog Balkana postane članica EU do kraja njegovog petogodišnjeg mandata. On je rekao i da nije dobro menjati metodologiju tokom pregovora o pristupanju ali da se mogu uneti promene koje su dobre i za kandidate i za članice EU. Istovremeno je Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Žozep Borel naglasio da se ne može zatvoriti niti menjati evropska perspektiva regiona.

Poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu Varheji je 4. decembra rekao je i da je nužno da se politička pitanja rešavaju uz učešće svih stranaka u nacionalnim parlamentima.

"Hteo bih da ohrabrim sve da se vrate u nacionalne parlamente i tamo deluju, jer inače te zemlje neće moći da nas uvere da će biti u stanju da kao članice učestvuju u Evropskoj uniji", rekao je Varheji.

Za EU je, po njegovim rečima, "nužno da te zemlje imaju zajedničko razumevanje, zajednički nacionalni minimum poimanja šta je to uključivanje u EU i da zato bar zajedno otklone razmoilaženja kad je reč o učlanjivanju u EU".

Napomenuo je da "datumi učlanjenja ipak jesu osetljivo pitanje" i da je za brže priključivanje kandidata sa Zapadnog Balkana bitno da se učvrste pravna država, demokratija i sloboda štampe kao temelj razvoja i delovanja za članstvo uz nužno funkcionalnu tržišnu ekonomiju.

Komesar je rekao da nije stvar u tome da se "utvrđuju i posle menjaju rokovi, već da se obezbedi proces koji će do toga dovesti" i time odgovorio na pitanje poslanika kako EU može podstaći Srbiju i Crnu Goru da kroz tekuće pregovore brže krenu ka članstvu, recimo do 2025. godine.

On je objasnio da je neophodno da se u zemljama kandidata izgradi efikasna tržišna privreda "koja će raditi na naše i njihovo dobro", što će ubrzati i približavanje tih zemalja članstvu u Uniji jer, kako je podvukao, bez ekonomskog napretka zemlje kandidati ne mogu napredovati na putu ka prijemu u EU.

Menjati metodologiju tokom pregovora s EU nije mudro

Oliver Varheji je ocenio da "nije mudro menjati metodologiju tokom pregovora o prijemu u članstvo" EU kandidata.

On je međutim ocenio da se "mogu uneti promene u metodologiju da bi ona postala ubedljivija i za kandidate i za članice Unije", te da je moguće to sprovesti uporedo s unutrašnjim jačanjem i preuređenjem EU.

Varheji je u izlaganju i razgovoru s poslanicima Evropskog parlamenta naglasio da je "promena metodologije jedno, a blokiranje pristupa drugo".

Rekao je da se u takve promene mora uneti "znatno više snage i živosti", tako da kad kandidati za prijem postignu rezultate, EU mora na to opipljivo uzvratiti.

On je time odgovorio na pitanje poslanika u Spoljnopolitičkom odboru EP da li smatra da je izvodljivo da se unutrašnje snaženje i objedinjavanje institucija EU mora sprovesti pre reforme proširivanja ili je potrebno da se to ostvaruje uporedo i uz veću finansijsku i drugu podršku, posebno kroz brži pristup kandidata strukturnim fondovima Unije.

Evropski komesar je rekao da pored predloga Francuske za preustrojstvo proširivanja, ima i drugih, a da ni francuski predlozi ne dovode u pitanje prijem novih članica EU.

Varheji je primetio da je mnogo pitanja i nedoumica oko uticaja svetskih sila na Zapadni Balkan i ocenio da je ključna "meka privlačnost" Evropske unije - njena ekonomska snaga, te je Unija tako najveći investitor u tom regionu.

Rekao je da EU mora dati znatno veći ekonomski podstrek partnerima na Zapadnom Balkanu i ulagati u dugoročnu saradnju, u saobraćajnu i energetsku infrastrukturu. U tom slučaju "mi ćemo tamo imati uticaj i moći da predupredimo bilo koji drugi uticaj".

Rekao je da EU smatra da je dobra zamisao "mini-Šengen" koji donosi saradnju, ukidanje graničnih kontrola i drugih prepreka, ali da on smatra da u tome moraju učestvovati sve države Zapadnog Balkana.

Borel: Želim da idem na Kosovo i u Srbiju ali ne pre formiranja nove vlade u Prištini

Visoki predstavnik EU Žozep Borel je izjavio da Zapadni Balkan mora ostati na vrhu političkog programa EU i naglasio da se ne može zatvoriti niti menjati evropska perspektiva regiona.

Borel je u izlaganju i razgovoru sa poslanicima Spoljnopolitičkog odbora EP rekao da se za to mora dobro pripremiti zagrebački samit EU-Zapadni Balkan u maju 2020. i, kako je naglasio, rekao da je on "snažno predan evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana".

On je ponovio da želi da uskoro ide na Kosovo i u Srbiju ali da ne vidi svrsishodnost da poseti Kosovo pre no što tamo bude formirana nova vlada.

Borel je ponovio svoje viđenje da su i danas valjane pouke raspada bivše Jugoslavije i posledica onoga što je to donelo i naglasio da otud "ne možemo osporiti evropsku perspektivu Balkana".

Po njegovim rečima "Zapadni Balkan je bio krupna vest i veliko razočaranje je usledilo na Zapadnom Balkanu pošto se uspostavilo da je nemoguće, odnosno da je odbijeno da se nastavi sa procesom proširenja".

Izvor: Beta

Foto: Beta/European Parliament/Vincent VAN DOORNICK